Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

Регламент роботи виконавчого комітету

Ріш. № 171 від 29.12.21 Про затвердження Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області (у новій редакції)

ДОДАТОК

до рішення виконавчого комітету 

Олександрійської сільської ради

29 грудня 2020  № 171

 

Регламент

Виконавчого комітету та виконавчих органів Олександрійської сільської ради

 

1. Загальні положення

 1. Порядок діяльності виконавчого комітету, виконавчих органів Олександрійської сільської ради і посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями сільської ради та цим Регламентом.
 2. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів Олександрійської сільської ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.  
У випадках прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень 
окремих положень цього регламенту з чинним законодавством,
 на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені в
відповідні зміни та доповнення до Регламенту. 
У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного
законодавства України, діють норми чинного законодавства України. 
 1. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів ради (надалі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради (надалі - виконком) та виконавчих органів ради.
 2. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників усіх виконавчих органів ради.
 3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, голови громади її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 4. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.
 5. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні ради. В особливих випадках за розпорядженням  сільського голови або рішенням виконкому місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).
 6. На будівлях, де розміщено виконавчий комітет та інші виконавчі органи ради, піднімається Державний Прапор України.
 7. Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради є українська мова.
 8. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.
 9. Відкритість засідань виконкому та виконавчих органів ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань усіх виконавчих органів у спосіб, визначений законодавством.
 10. Жителі Олександрійської територіальної громади мають право відвідувати засідання виконавчих органів Олександрійської сільської ради. Право члена територіальної громади бути присутніми на засіданні виконкому (іншого виконавчого органу) може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.
 11. Для відвідання засідання виконавчого комітету член територіальної громади має поінформувати секретаря сільської ради не менш ніж за один робочий день до початку засідання та пред’явити документ, що посвідчує особу.
 12. Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що розглядаються  виконавчим комітетом чи виконавчими органами ради, мають право відвідувати засідання цих органів. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище секретарю сільської ради. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після виступів членів виконкому та осіб з дорадчим голосом.
 13. Секретар сільської ради має забезпечити приміщення для засідання, яке дає можливість бути присутнім на ньому усім особам, що заявили про такі наміри.
 14. Місця для членів виконкому відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання виконкому особи, які не є членами виконкому (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині залу, що призначена для розміщення членів виконкому.

       1.17. Представники засобів масової інформації, теле- та радіокомпаній, журналісти, інші особи мають право бути присутніми на засіданнях  виконавчого комітету  вільно і безперешкодно використовувати фото- і відеотехніку, фізично не перешкоджаючи проведенню засідань  виконкому, за винятком тих, що проходять у режимі закритого засідання.

 

 1. Склад та повноваження виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається радою за пропозицією сільського голови.
  2. Виконавчий комітет очолює сільський голова.
  3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів,  секретаря сільської ради, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконкому за посадами водять секретар ради та староста Олександрійської сільської ради.

Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Олександрійської сільської ради за пропозицією сільського голови.

  1. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.
  2. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.
  3. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.
  4. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Олександрійської сільської ради, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

  1. У випадку відсутності сільського голови організацію та скликання засідань забезпечує секретар сільської ради.
  2. Виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні раді, підпорядковані виконкому та сільському голові. Керівники виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою одноособово згідно з чинним законодавством України.
  3. Порядок роботи й повноваження виконавчих органів ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган, затверджений рішенням сільської ради.
  4. Члени виконавчого комітету, керівники інших виконавчих органів ради невідкладно повідомляють сільського голову про прибуття представників органів прокуратури, Служби безпеки України, правоохоронних органів, органів державного нагляду (контролю), інших органів виконавчої влади, їхні цілі і плани. Ця інформація обов’язково вноситься до журналу перевірок.

 

 1. Організація роботи та звітування виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Планування роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради є одним із основних засобів виконання бюджету та програми економічного та соціального розвитку громади, інших цільових програм.
  2.  Діяльність виконкому організовується відповідно до річного та квартальних планів.
  3.  Плани роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень сільського голови та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів  ради, депутатів ради, членів виконавчого комітету.
  4. План роботи виконкому повинен включати:
 • перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;
 • перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;
 • перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.
  1. До плану роботи виконкому в обов'язковому порядку включаються питання:

-     про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

-     про роботу виконавчих органів ради;

-     про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

  1. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, до повноважень якого належить планування роботи виконавчого комітету, готує план виконкому та проєкт рішення виконкому про план роботи на відповідний період.
  2. Проєкти планів роботи заздалегідь розглядаються сільським головою, секретарем ради, старостою, заступниками та доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.
  3. План роботи виконавчого комітету на рік та на квартал затверджується рішенням виконавчого комітету.
  4. У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконкому, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу посадових обов’язків,  інформує про це виконавчий комітет  ради.
  5. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів (відповідно до розподілу посадових обов'язків).  
  6. План роботи виконавчого органу ради повинен мати таку структуру: зміст завдання, термін виконання, відповідальні за організацію та виконання, відмітка про виконання завдань. Графа "відмітка про виконання завдань" заповнюється відповідальним виконавцем та є звітом про виконання поставленого завдання. Керівники виконавчих органів ради здійснюють контроль та несуть відповідальність за виконання планів роботи. Виконавчі органи  ради зберігають плани роботи відповідно до номенклатури справ.

 

  1. Звітування.
   1. Сільський голова, періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями. Проведення звітів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року.  
   2. Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських  слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.

 

 1. Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету ради
  1. Засідання виконавчого комітету  ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. На вимогу виконкому, керівників виконавчих органів, керівники, розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання виконавчого комітету ради та виконавчих органів органів.
  2. Підготовка проєктів рішень.
   1. Цільова спрямованість проєктів рішень виконавчого комітету визначається планами роботи виконкому, рішеннями  ради,  дорученнями  сільського голови, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.
   2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
   3. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у  раді покладено на секретаря сільської ради. Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є розробник проєкту рішення. Відповідальним за підготовку проєкту рішення та інформації про виконання завдань і доручень є той виконавчий орган, до компетенції якого належить це питання.
   4. Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів рішень виконавчого комітету та виконавчих органів ради несуть особи, які беруть участь у  підготовці цих проєктів рішень.
   5. Проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити такі суб’єкти:
 •  сільський голова;
 • секретар ради;
 • заступники  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів;
 • члени виконавчого комітету;
 • постійна комісія ради;
 • депутат (депутати);
 • староста (з питань, обсяг яких визначений законодавством).
   1. Проєкти рішень повинні містити оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень або суперечностей.  
   2. До проєкту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті.
   3. До проєкту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.
  1. Скликання виконкому, підготовка засідання.
   1. Скликає засідання виконавчого комітету сільський голова. А в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем ради.  
   2. Засідання виконавчого комітету  ради проводяться один раз на місяць, у четвертий четвер місяця.
   3. Підготовку засідань організовує секретар виконкому. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовує та контролює заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу посадових обов’язків, та керівники інших виконавчих органів ради.
   4. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи  ради можуть залучати відповідних фахівців.

 

  1. Порядок денний виконкому
   1.  Сільський голова або особа, яка виконує обов’язки на час його відсутності, формує проєкт порядку денного з урахуванням усіх отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету, як правило, готується секретарем сільської ради не пізніше, ніж за два дні до засідання  під керівництвом сільського голови, а у разі відсутності сільського голови - секретаря ради. У разі відсутності сільського голови, секретаря виконкому – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу посадових обов’язків.  
   2. Порядок денний оприлюднюється не пізніш як за два дні до проведення засідання виконкому.

 

  1. Порядок проведення засідання виконавчого комітету
   1. Засідання виконавчого комітету  ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
   2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради сільський голова, а в разі його відсутності – секретар ради.
   3.  Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що член виконкому відсутній без поважних причин.
   4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.

 

  1. Проведення засідання виконкому
   1. Головуючий на засіданні виконкому:
 • веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
 • надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;
 • вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень;
 • вносить на голосування проєкти рішень (за основу та в цілому);
 • оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;
 • забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.
   1. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного за наявності відповідних погоджених проєктів рішень, крім проєктів рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.
   2. Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.
   3. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.
   4. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проєкту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.
   5. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи заносяться до протоколу засідання виконкому.
   6. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для  виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.
   7. Будь-яка особа, присутня на засіданні, має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проєкт рішення.
   8. На засіданні виконкому встановлюється така тривалість виступів:
 • для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;
 • для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин;
 • для оголошення запитань – до 1 хвилини;
 • для відповіді на запитання – до 2 хвилин;
 • для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.
   1. Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності членів виконкому та посадових осіб Олександрійської сільської ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.
   2. Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності виконком може ухвалити у процедурному порядку рішення про видалення з місця проведення засідання особи, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок.

 

  1. Голосування.
   1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проєкту рішення. Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:
 • в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення  головуючий ставить такий проєкт на голосування за основу;
 • після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проєкту рішення;
 • проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень.
 • якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проєкт рішення ставиться на голосування відразу в цілому.
   1. За процедурним рішенням виконкому ініціатору змін і доповнень може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення (змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо відхилений виконкомом текст.
   2. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проєкту рішення, зміна, доповнення до проєкту можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.
   3. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.   
   4. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.
   5. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.
   6. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.
   7. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконкому шляхом голосування без обговорення.
   8. Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у протоколі.

 

  1. Особливості позачергових засідань.
   1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків сільський голова (секретар ради) своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проєктів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

 

  1. Фіксування засідання виконавчого комітету.
   1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснює секретар сільської ради. Секретар сільської ради протягом 5 робочих днів після засідання виконкому оформлює протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні осіб із правом дорадчого голосу, керівників виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій, перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; кількість голосів за проєкт рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу.
   2. Протоколи засідань виконкому підписує сільський голова                  (секретар сільської ради, секретар сільської ради (секретар засідання). Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою сільської ради.
   3. Протоколи засідань виконавчого комітету  ради та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в сільській раді.

 

 1. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за виконанням рішень.
  1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання  виконкому сільський голова (секретар сільської ради) підписує ухвалені виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка сільської ради.
  2. Секретар сільської ради надсилає копії ухваленого рішення фізичним та/або юридичним особам, щодо яких вони ухвалені, а також доводить його до відома підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності.

 

  1. Зупинення (ветування) рішень виконавчого комітету головою громади. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін
   1. У разі незгоди  сільського голови з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Олександрійської сільської ради. Мотиви незгоди сільського голови із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому, воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради або уповноваженими на те особами.
   2. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані радою. Проєкт рішення про скасування акту виконкому вносяться в порядку визначеному Регламентом ради із обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконкому про час і місце проведення засідань постійних комісій та пленарних засідань ради, на яких розглядатиметься відповідне питання про скасування рішення виконкому. Кожен член виконкому має право взяти участь у відповідних засіданнях ради із правом дорадчого голосу.
   3. Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти виконкому є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх виконання.

 

  1. Контроль.  
   1. Організація роботи з контролю за виконанням рішень виконкому покладається на  сільського голову, секретаря сільської ради, старосту та заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу посадових обов’язків.

 

6. Порядок підготовки розпоряджень голови громади з питань діяльності виконавчих органів ради

 1.  Сільський голова видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.
 2. Розпорядження  сільського голови, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.
 3. Проєкти розпоряджень готують виконавчі органи ради під контролем заступників сільського голови відповідно до розподілу посадових обовзків. У разі, коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений першим у резолюції, інші – сприяють головному розробнику та надають відповідну інформацію.

6.4. Якщо проєкт розпорядження готується з метою внесення змін або доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни, або ті, які втратили чинність. Крім того, додається копія розпорядження, в яке вносяться зміни та доповнення, або яке втрачає чинність.

У випадку підготовки розпорядження сільського голови на виконання актів органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень) до проєкту розпорядження додається копія відповідного документа.

       6.5. У випадку підготовки проєктів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з таких же питань знімається з контролю або зазначається, що воно втратило чинність.

       6.6.Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів розпоряджень, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть керівники виконавчих органів ради (структурних підрозділів виконкому), заступники  сільського голови, які беруть участь у підготовці проєктів.

       6.7.Розпорядження набуває чинності після його підписання сільським головою (секретарем сільської ради) та реєстрації.

 

 1. Організація та режим роботи виконавчих органів ради
  1. В усіх виконавчих органах  ради, незалежно від місця їх розташування, встановлюється єдиний режим роботи:

- з понеділка по четвер з 08.00 до 17.15;

- у п'ятницю з 08.00 до 16.00;

- обідня перерва з 13.00 до 14.00.

  1. Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в адміністративні приміщення ради та її виконавчих органів обмежується.  
  2. За прийом відвідувачів, які прибули до працівників виконавчих органів в неробочі години та дні несе відповідальність та забезпечує їх супровід (тільки через центральний вхід) посадова особа, до якої вони прибули.
  3. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів).

 

Секретар сільської ради             ___________                Тетяна Писарчук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних