A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

Регламент роботи виконавчого комітету

ДОДАТОК
до рішення виконавчого комітету 
Олександрійської сільської ради
23 грудня 2020  № 126

 

Регламент
Виконавчого комітету та виконавчих органів Олександрійської сільської ради

 

1. Загальні положення

 1. Порядок діяльності виконавчого комітету, виконавчих органів Олександрійської сільської ради і посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями сільської ради та цим Регламентом.
 2. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів Олександрійської сільської ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.  

У випадках прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень цього регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 1. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів ради (надалі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради (надалі - виконком) та виконавчих органів ради.
 2. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників усіх виконавчих органів ради.
 3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, голови громади її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 4. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.
 5. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні ради. В особливих випадках за розпорядженням Олександрійського сільського голови або рішенням виконкому місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).
 6. На будівлях, де розміщено виконавчий комітет та інші виконавчі органи ради, піднімається Державний Прапор України.
 7. Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради є українська мова.
 8. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.
 9. Відкритість засідань виконкому та виконавчих органів ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань усіх виконавчих органів у спосіб, визначений законодавством.
 10. Члени Олександрійської сільської мають право відвідувати засідання виконавчих органів Олександрійської сільської ради. Право члена територіальної громади бути присутніми на засіданні виконкому (іншого виконавчого органу) може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.
 11. Для відвідання засідання виконавчого комітету член територіальної громади має поінформувати секретаря виконкому не менш ніж за один робочий день до початку засідання та пред’явити документ, що посвідчує особу.
 12. Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що розглядаються  виконавчим комітетом чи виконавчими органами ради, мають право відвідувати засідання цих органів. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище секретаріату виконкому. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після виступів членів виконкому та осіб з дорадчим голосом.
 13. Секретар виконкому має забезпечити приміщення для засідання, яке дає можливість бути присутнім на ньому усім особам, що заявили про такі наміри.
 14. Місця для членів виконкому відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання виконкому особи, які не є членами виконкому (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині залу, що призначена для розміщення членів виконкому.

       1.17. Представники засобів масової інформації, теле- та радіокомпаній, журналісти, інші особи мають право бути присутніми на засіданнях  виконавчого комітету  вільно і безперешкодно використовувати фото- і відеотехніку, фізично не перешкоджаючи проведенню засідань  виконкому, за винятком тих, що проходять у режимі закритого засідання.

 

 1. Склад та повноваження виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається радою за пропозицією сільського голови.
  2. Виконавчий комітет очолює Олександрійський сільський голова.
  3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів,  секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконкому за посадами водять секретар ради та старости Олександрійської сільської ради.

Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Олександрійської сільської ради за пропозицією сільського голови.

  1. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.
  2. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.
  3. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.
  4. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Олександрійської сільської ради, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

  1. У випадку відсутності сільського голови організацію та скликання засідань забезпечує секретар ради - у разі виконання ним обов’язків сільського голови, в іншому випадку - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу посадових обов’язків.
  2. Виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні раді, підпорядковані виконкому та сільському голові. Керівники виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою одноособово згідно з чинним законодавством України.
  3. Порядок роботи й повноваження виконавчих органів ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган, затверджений рішенням сільської ради.
  4. Члени виконавчого комітету, керівники інших виконавчих органів ради невідкладно повідомляють сільського голову про прибуття представників органів прокуратури, Служби безпеки України, правоохоронних органів, органів державного нагляду (контролю), інших органів виконавчої влади, їхні цілі і плани. Ця інформація обов’язково вноситься до журналу перевірок.

 

 1. Організація роботи та звітування виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Планування роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради є одним із основних засобів виконання бюджету та програми економічного та соціального розвитку громади, інших цільових програм.
  2.  Діяльність виконкому організовується відповідно до річного та квартальних планів.
  3.  Плани роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень сільського голови та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів  ради, депутатів ради, членів виконавчого комітету.
  4. План роботи виконкому повинен включати:
 • перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;
 • перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;
 • перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.
  1. До плану роботи виконкому в обов'язковому порядку включаються питання:

-    про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

-    про роботу виконавчих органів ради;

-    про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

  1. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, до повноважень якого належить планування роботи виконавчого комітету, готує план виконкому та проєкт рішення виконкому про план роботи на відповідний період.
  2. Проєкти планів роботи заздалегідь розглядаються сільським головою, секретарем ради, старостою, заступниками та доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.
  3. План роботи виконавчого комітету на рік та на квартал затверджується рішенням виконавчого комітету.
  4. У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконкому, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу посадових обов’язків,  інформує про це виконавчий комітет  ради.
  5. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів (відповідно до розподілу посадових обов'язків).  
  6. План роботи виконавчого органу ради повинен мати таку структуру: зміст завдання, термін виконання, відповідальні за організацію та виконання, відмітка про виконання завдань. Графа "відмітка про виконання завдань" заповнюється відповідальним виконавцем та є звітом про виконання поставленого завдання. Керівники виконавчих органів ради здійснюють контроль та несуть відповідальність за виконання планів роботи. Виконавчі органи  ради зберігають плани роботи відповідно до номенклатури справ.

 

  1. Звітування.
   1. Сільський голова, періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями. Проведення звітів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року.  
   2. Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських  слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.

 

 1. Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету ради
  1. Засідання виконавчого комітету  ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. На вимогу виконкому, керівників виконавчих органів, керівники, розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання виконавчого комітету ради та виконавчих органів органів.
  2. Підготовка проєктів рішень.
   1. Цільова спрямованість проєктів рішень виконавчого комітету визначається планами роботи виконкому, рішеннями  ради,  дорученнями  сільського голови, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.
   2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
   3. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у  раді покладено на секретаря сільської ради. Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є розробник проєкту рішення. Відповідальним за підготовку проєкту рішення та інформації про виконання завдань і доручень є той виконавчий орган, до компетенції якого належить це питання, а контрольні функції покладаються на заступників сільського голови згідно з розподілом обов’язків.
   4. Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів рішень виконавчого комітету та виконавчих органів ради несуть особи, які беруть участь у  підготовці цих проєктів рішень.
   5. Проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити такі суб’єкти:
 •  сільський голова;
 • секретар ради;
 • заступники  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів;
 • члени виконавчого комітету;
 • постійна комісія ради;
 • депутат (депутати);
 • староста (з питань, обсяг яких визначений законодавством).
   1. Проєкти рішень повинні містити оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень або суперечностей.  
   2. До проєкту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті.
   3. До проєкту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.
  1. Скликання виконкому, підготовка засідання.
   1. Скликає засідання виконавчого комітету сільський голова. А в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем ради - у разі виконання ним обов’язків сільського голови, в інших випадках -  заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, згідно з розподілом функціональних повноважень.  
   2. Засідання виконавчого комітету  ради проводяться один раз на місяць, у четвертий четвер місяця.
   3. Підготовку засідань організовує секретар виконкому. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовує та контролює заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу посадових обов’язків, та керівники інших виконавчих органів ради.
   4. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи  ради можуть залучати відповідних фахівців.

 

  1. Порядок денний виконкому
   1.  Сільський голова або особа, яка виконує обов’язки на час його відсутності, формує проєкт порядку денного з урахуванням усіх отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету, як правило, готується секретарем виконкому не пізніше, ніж за два дні до засідання  під керівництвом сільського голови, а у разі відсутності сільського голови - секретаря ради. У разі відсутності сільського голови, секретаря виконкому – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу посадових обов’язків.  
   2. Порядок денний оприлюднюється не пізніш як за два дні до проведення засідання виконкому.

 

  1. Порядок проведення засідання виконавчого комітету
   1. Засідання виконавчого комітету  ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
   2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради сільський голова, а в разі його відсутності – секретар ради, у разі виконання ним обов’язків сільського голови, в інших випадках - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу посадових обов’язків.
   3.  Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що член виконкому відсутній без поважних причин.
   4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.

 

  1. Проведення засідання виконкому
   1. Головуючий на засіданні виконкому:
 • веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
 • надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;
 • вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень;
 • вносить на голосування проєкти рішень (за основу та в цілому);
 • оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;
 • забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.
   1. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного за наявності відповідних погоджених проєктів рішень, крім проєктів рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.
   2. Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.
   3. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.
   4. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проєкту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.
   5. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи заносяться до протоколу засідання виконкому.
   6. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для  виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.
   7. Будь-яка особа, присутня на засіданні, має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проєкт рішення.
   8. На засіданні виконкому встановлюється така тривалість виступів:
 • для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;
 • для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин;
 • для оголошення запитань – до 1 хвилини;
 • для відповіді на запитання – до 2 хвилин;
 • для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.
   1. Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності членів виконкому та посадових осіб Олександрійської сільської ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.
   2. Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності виконком може ухвалити у процедурному порядку рішення про видалення з місця проведення засідання особи, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок.

 

  1. Голосування.
   1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проєкту рішення. Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:
 • в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення  головуючий ставить такий проєкт на голосування за основу;
 • після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проєкту рішення;
 • проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень.
 • якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проєкт рішення ставиться на голосування відразу в цілому.
   1. За процедурним рішенням виконкому ініціатору змін і доповнень може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення (змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо відхилений виконкомом текст.
   2. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проєкту рішення, зміна, доповнення до проєкту можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.
   3. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.   
   4. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.
   5. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.
   6. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.
   7. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконкому шляхом голосування без обговорення.
   8. Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у протоколі.

 

  1. Особливості позачергових засідань.
   1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків голова громади (секретар ради) своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проєктів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

 

  1. Фіксування засідання виконавчого комітету.
   1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснює секретар виконкому. Секретар виконкому протягом 5 робочих днів після засідання виконкому оформлює протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні осіб із правом дорадчого голосу, керівників виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій, перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; кількість голосів за проєкт рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу.
   2. Протоколи засідань виконкому підписує сільський голова (або секретар сільської ради, що виконує його обов'язки), в інших випадках - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу посадових обов’язків, секретар виконкому. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою сільської ради.
   3. Протоколи засідань виконавчого комітету  ради та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в сільській раді.

 

 1. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за виконанням рішень.
  1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання  виконкому сільський голова (у визначених випадках заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу посадових обов’язків або секретар ради) підписує ухвалені виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка сільської ради.
  2. Секретар виконкому надсилає копії ухваленого рішення фізичним та/або юридичним особам, щодо яких вони ухвалені, а також доводить його до відома підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності.

 

  1. Зупинення (ветування) рішень виконавчого комітету головою громади. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін
   1. У разі незгоди  сільського голови з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Олександрійської сільської ради. Мотиви незгоди сільського голови із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому, воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради або уповноваженими на те особами.
   2. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані радою. Проєкт рішення про скасування акту виконкому вносяться в порядку визначеному Регламентом ради із обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконкому про час і місце проведення засідань постійних комісій та пленарних засідань ради, на яких розглядатиметься відповідне питання про скасування рішення виконкому. Кожен член виконкому має право взяти участь у відповідних засіданнях ради із правом дорадчого голосу.
   3. Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти виконкому є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх виконання.

 

  1. Контроль.  
   1. Організація роботи з контролю за виконанням рішень виконкому покладається на  сільського голову, секретаря виконкому, старосту та заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу посадових обов’язків.

 

6. Порядок підготовки розпоряджень голови громади з питань діяльності виконавчих органів ради

 1. Сільський голова видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.
 2. Розпорядження  сільського голови, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.
 3. Проєкти розпоряджень готують виконавчі органи ради під контролем заступників сільського голови відповідно до розподілу посадових обов’зків. У разі, коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений першим у резолюції, інші – сприяють головному розробнику та надають відповідну інформацію.

6.4.    Якщо проєкт розпорядження готується з метою внесення змін або доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни, або ті, які втратили чинність. Крім того, додається копія розпорядження, в яке вносяться зміни та доповнення, або яке втрачає чинність.

У випадку підготовки розпорядження сільського голови на виконання актів органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень) до проєкту розпорядження додається копія відповідного документа.

       6.5. У випадку підготовки проєктів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з таких же питань знімається з контролю або зазначається, що воно втратило чинність.

     6.6.Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів розпоряджень, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть керівники виконавчих органів ради (структурних підрозділів виконкому), заступники  сільського голови, які беруть участь у підготовці проєктів.

          6.7.Розпорядження набуває чинності після його підписання сільським головою (або особою, яка виконує його обов’язки) та реєстрації.

 

 1. Організація та режим роботи виконавчих органів ради
  1. В усіх виконавчих органах  ради, незалежно від місця їх розташування, встановлюється єдиний режим роботи:

- з понеділка по четвер з 09.00 до 18.15;

- у п'ятницю з 09.00 до 16.00;

- обідня перерва з 13.00 до 14.00.

  1. Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в адміністративні приміщення ради та її виконавчих органів обмежується.  
  2. За прийом відвідувачів, які прибули до працівників виконавчих органів в неробочі години та дні несе відповідальність та забезпечує їх супровід (тільки через центральний вхід) посадова особа, до якої вони прибули.
  3. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів).

 

Секретар сільської ради             ___________                    / Т. Писарчук /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 грудня 2020 року                                                                                        № 129

 

Про стан роботи із зверненнями громадян, які

надійшли до сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Писарчук Т. В., про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до сільської ради за 2020 рік, виконавчий комітет встановив, що до сільської ради надійшло – 197 звернень громадян, з них: на особистому прийомі – 31; письмових – 166. Всього звернень за статтю їх авторів – 197, з них чоловіків – 53; жінок – 144; колективних – 16.

За категоріями авторів: дітей війни – 4; учасників бойових дій - 5; інвалідів І, ІІІ гр.. – 12; багатодітних сімей – 14; учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 3; одиноких матерів - 2; мати-героїня – 2; інших категорій – 155.

 

Питань порушених у зверненнях громадян – 197, а саме: промислові політики – 2; аграрної політики і земельних відносин – 38; соціального захисту – 94; економічної цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємства – 1; праці і заробітної плати – 10; комунального господарства – 14; транспорт і зв'язок – 5; житлової політики – 10; екології та природних ресурсів – 14; сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту – 2; інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації – 1; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 4, державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 1; інше - 1.

За соціальним станом авторів звернень: від пенсіонерів – 54; працівників бюджетної сфери – 15; підприємців - 2; робітників – 20; безробітних – 26; інших – 80.

За результатами розгляду: 95 – вирішено позитивно; 91 – дано роз’яснення; чекаємо остаточної відповіді – 11.

Населення сільської ради повідомлено про особистий прийом громадян посадовими особами місцевого самоврядування, головами та їх заступниками Рівненської обласної ради та адміністрації.

 

 

 

 

З метою здійснення постійного контролю за реалізацією чинного законодавства, забезпечення належного рівня роботи із зверненнями громадян щодо задоволення їх повсякденних запитів та життєвих потреб, керуючись п. 1 ч. «Б» ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію секретаря сільської ради Писарчук Т. В. про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до сільської ради за 2020 рік взяти до відома.

2. Посадовим особам сільської ради забезпечити своєчасний, об’єктивний розгляд звернень громадян, з метою вирішення порушених питань, запобігання виникнення повторних звернень, не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Створювати умови для участі у перевірці поданих заяв чи скарг, надавати можливість заявникам знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.

3. Про стан роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2021 рік секретарю сільської ради доповісти у червні 2021 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради Т. Писарчук.

 

 

Олександрійський сільський голова                     Олексангдр ГУЦ

 

                                                                  

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

23 грудня 2020 року                                                                               № 130

 

Про виконання повноважень

органів виконавчої влади у сфері

соціально-економічного і культурного розвитку,

планування та обліку відповідно до ст.27

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

З метою належної підготовки заходів соціально - економічного та культурного розвитку сільської ради на 2021 рік, організації їх виконання та розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання території населених пунктів Олександрійської сільської ради у належному стані, створення сприятливих умов для життєдіяльності територіальної громади Олександрійської сільської ради, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Заходи соціально-економічного і культурного розвитку Олександрійської  сільської ради на  2021 рік погодити згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. Про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні виконкому сільської ради у листопаді 2021 року.

 

 

 

 

Олександрійський сільський голова                           Олександр ГУЦ

 

Додаток

                               до рішення виконавчого комітету

                            Олександрійської сільської ради

           від 23.12.2020 № 130

Заходи

соціально-економічного і культурного розвитку

Олександрійської сільської ради на 2021 рік

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні

Вартість робіт,

тис. грн.

1

Виготовлення проектно - кошторисної документації на вимощування, поточного, капітального ремонту, будівництва доріг населених пунктів Олександрійської сільської ради, зокрема, вулиць: Тараса Грицюка,   Івана Франка, Лугова, Лесі Українки, Анатолія Мельника с. Олександрія;

вулиця Паркова  с.Кустин;

вулиця Лесі Українки с. Забороль; вулиця Садова с. Нова Українка

2021

 

Відділ з питань ЖКГ

 

2

Проведення геодезичних робіт населених пунктів Олександрійської сільської ради  

2021, до завершення робіт

Відділ земельних відносин

 

3

Виготовлення генеральних планів та схем зонування територій сіл Олександрійської сільської ради

2021, до завершення робіт

Відділ земельних відносин

 

4

Проведення робіт зі зміни меж населених пунктів Олександрійської сільської ради  

постійно

Відділ земельних відносин

 

5

Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на конкурентних засадах (аукціонах) на території Олександрійської сільської ради.

постійно

Відділ земельних відносин

 

6

Співфінансування громадських робіт   

2021

Фінансовий відділ

 

7

Благоустрій населених пунктів, парків, скверів, джерел, території загального користування Олександрійської сільської ради та об’єктів благоустрою комунальної власності, планування, розчистка доріг, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття, зрізування аварійних та сухостійних дерев

постійно

Відділ з питань ЖКГ

 

8

Виплата матеріальних допомог малозабезпеченим громадянам, (згідно з актами обстеження і на підставі медичних довідок), одноразової матеріальної допомоги на поховання та матеріальної допомоги учасникам бойових дій АТО або членам їх сімей.

 2021

Виконавчий комітет, відділ бухгалтерського обліку і звітності, відділ соціального захисту населення

 

9

Виготовлення правовстановлюючих документів на право власності  та земельні ділянки для обслуговування об’єктів комунальної власності Олександрійської сільської ради    

2021, до завершення робіт

Відділ земельних відносин 

 

10

Виготовлення правовстановлюючих документів про право власності  на об’єкти комунальної власності Олександрійської сільської ради та їх перереєстрація    

2021, до завершення робіт

Відділ з питань ЖКГ 

 

11

Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів Олександрійської сільської ради

2021

Відділ земельних відносин

 

12

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції та будівництва мережі ліній електропередач та вуличного освітлення в населених пунктах Олександрійської сільської ради із застосуванням енергозберігаючих технологій, проведення цих робіт                    с. Олександрія вул. Шкільна, Івана Франка, В.Чорновола, Винниченка, Станіславівка, Набережна, Петра Могили, Тиха, Молодіжна, Незалежності, М.Грушевського,                 І. Мазепи, Сагайдачного, Свято-Преображенська, провул. Залізничний),                                              с. Кустин вул. Шкільна (частково), Зарічна, Набережна, Нова, Новоселів, Ясна)                                          

2021, до завершення робіт

Відділ з питань ЖКГ

 

13

Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів на території Олександрійської сільської ради Рівненського району

2021

Відділ земельних відносин

 

14

Відведення земельної ділянки під нове кладовище у с. Кустин.

2021

Відділ земельних відносин 

 

15

Відведення земельної ділянки під будівництво очисних споруд у                   с. Нова Любомирка

2021

Відділ земельних відносин 

 

16

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт із зовнішнього ремонту будинку культури                          с. Олександрія.

2021

Відділ освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я

 

17

Проведення робіт з будівництва нового кладовища в  с. Пухова.

2021-2022

Відділ з питань ЖКГ

3840.670

18

Проведення робіт з капітального ремонту внутрішніх систем опалення, холодного водопостачання та каналізації будівлі Новолюбомирського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу Олександрійської сільської ради по вул. Садова, 18 в  с. Н.Любомирка

2021

Відділ освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я

2800.556

19

Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту адміністративної будівлі с. Кустин

2021

Відділ з питань ЖКГ

 

20

Проведення робіт з капітального ремонту будівлі бібліотеки                      с. Олександрія.

2021, до завершення робіт

Відділ освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я

1498.484

21

Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівлі клубу с. Кустин

2021

Відділ освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я

 

22

Капітальний ремонт Кустинського ліцею Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області в с. Кустин, вул. Шкільна, 9, Рівненського району Рівненської області (ремонт даху)

2021

Директор Кустинського ліцею

2782.139

23

Капітальний ремонт Заборольського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу Олександрійської сільської ради за адресою: провулок Шкільний, 19                    с. Забороль Рівненського району Рівненської області   (ремонт даху)

2021

Відділ освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я

2951.848

24

Капітальний ремонт Заборольського ліцею Олександрійської сільської ради за адресою: провулок Шкільний, 21                  с. Забороль Рівненського району Рівненської області   (утеплення фасадів).

2021

Відділ освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я

2551.440

25

Капітальний ремонтНоволюбомирського ліцею Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: вул. Стуса, 2 с. Нова Любомирка, Рівненського району Рівненської області (утеплення фасадів).

 

Директор Новолюбомирського ліцею

4757.915

26

Придбання господарського інвентаря

2021

 Відділ з питань ЖКГ

 

27

Фінансування оплачуваних суспільно-корисних робіт для відбування порушниками і засудженими покарання на території Олександрійської сільської ради

2021

Відділ з питань ЖКГ

 

28

Поточний внутрішній ремонт будинку культури   с. Олександрія

2021

Відділ освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я

 

29

Капітальний ремонт Новоукраїнського закладу дошкільної освіти

2021

Відділ освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я

 

30

Реконструкція адміністративної будівлі с. Олександрія  під ЦНАП

2021-2023

Відділ з питань ЖКГ

 

           

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                     Т. Писарчук                                

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

23 грудня  2020 року                                                                              № 131

 

Про затвердження видів оплачуваних

суспільно корисних робіт, безоплатних

громадських робіт та переліку

об’єктів для відбування  порушниками і засудженими

покарання на території Олександрійської

сільської ради у 2021 році

 

Відповідно до статті 39 Кримінально-виконавчого кодексу України, керуючись ст. 31-1, 325-3,  ст. 30-1, 321-3  Кодексу України про адміністративні правопорушення, п.17 ч. «б» ст. 34, ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити перелік об’єктів та види оплачуваних суспільно корисних робіт і безоплатних громадських робіт на цих об’єктах для відбування порушниками та засудженими покарання на території Олександрійської сільської ради у  2021 році, а саме:

1.1. Сільські кладовища сіл Олександрія, Кустин, Забороль, Волошки, Решуцьк, Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка:

- вирубування чагарників та паростків молодих дерев;

- обкошування територій кладовищ;

- прибирання сухого листя;

- фарбування паркану;

1.2. Територія загального користування населених пунктів сільської ради:

- обкошування узбіччя доріг комунальної власності сільської ради;

- збирання сміття уздовж вулиць;

- вирубування паростків молодих дерев;

- підбілювання бордюр;

- побілка дерев;

- розчищення від снігу тротуарів населених пунктів сільської ради;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів;

- розчистка каналів для відведення води.

1.3. Зупинки громадського транспорту:

- збирання сміття;

- фарбування;

- обкошування території.

1.4. Парк с. Олександрія, парк с. Кустин:

- косіння території;

- збирання сміття.

1.5. Дитячі майданчики с. Олександрія, с. Кустин, с. Решуцьк, с. Нова Любомирка, с. Свяття, с. Забороль, Нова Українка, Ремель:

- фарбування карусель;

- ремонт карусель.

1.6. Придорожні Хрести-фігури населених пунктів сільської ради:

- фарбування фігур, огорож;

- ремонт огорожі;

- обкошування території.

1.7. Установи комунальної власності сільської ради:

- підсобні будівельні роботи;

- дрібні ремонтні роботи;

- благоустрій територій.

1.8. Прибудинкові території багатоквартирних житлових будинків:

- вирубування чагарників та паростків молодих дерев;

- обкошування територій;

- прибирання сміття;

- підбілювання бордюр;

- дрібний ремонт під’їздів багатоквартирних житлових будинків (побілка стін, фарбування вікон, дверей, ремонт інвентарю).

1.9. Допомога одиноким, пристарілим непрацездатним громадянам, інвалідам, багатодітним сім’ям, сім’ям учасників бойових дій, сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції:

- робота на присадибних ділянках(городах);

- заготівля дров;

- благоустрій присадибної ділянки.

1.10. Могили невідомим солдатам на кладовищах:

- фарбування надгробників;

- впорядкування могил.

1.11. Джерела населених пунктів сільської ради:

- обкошування території джерела;

- прибирання сміття.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ з питань житлово-комунального господарства Олександрійської сільської ради.

 

 

 

 

     Олександрійський сільський голова                      Олександр ГУЦ

 

 

 

 

                                                                 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

23 грудня 2020 року                                                                               № 132

 

Про відповідальних за вчинення нотаріальних дій

у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»,  ст. 37 Закону України «Про нотаріат», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області», п.1.2 Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5, наказу Міністерства юстиції України від 25.10.2016  № 3058/5, керуючись п. 5 ч.”б” ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

                                            ВИРІШИВ:

 

1. Призначити з 04.01.2021 року Антончука Миколу Пилиповича, старосту сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Олександрійської сільської ради, відповідальним за вчинення нотаріальних дій у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради, зокрема у  селах Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка  Олександрійської сільської ради.

2. Антончуку Миколі Пилиповичу вести окремий реєстр для реєстрації нотаріальних дій у селах Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Олександрійської сільської ради, який має збігатися з номером гербової печатки               № 2.  

3. Старості Антончуку М.П. запис на оформлених документах здійснювати у вигляді такого набору цифр: 2-1, 2-2 тощо, де перша цифра означає індекс реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а друга цифра - порядковий номер запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

4. Призначити Давідчик Ольгу Василівну, головного спеціаліста організаційно-кадрового відділу Олександрійської сільської ради, відповідальною за вчинення нотаріальних дій у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради, зокрема у  селах Кустин, Решуцьк, Сергіївка, Забороль, Боянівка Олександрійської сільської ради.

5. Давідчик Ользі Василівні вести окремий реєстр для реєстрації нотаріальних дій у селах Кустин, Решуцьк, Сергіївка, Забороль, Боянівка Олександрійської сільської ради, який має збігатися з номером гербової печатки               № 1.  

6. Головному спеціалісту організаційно-кадрового відділу Олександрійської сільської ради Давідчик О.В. запис на оформлених документах здійснювати у вигляді такого набору цифр: 1-1, 1-2 тощо, де перша цифра означає індекс реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а друга цифра - порядковий номер запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

7. Призначити  Ігнат'єву Вікторію Іванівну, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідальною за вчинення нотаріальних дій у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради, зокрема у селах Олександрія, Нова Любомирка, Волошки, Свяття, Пухова, Три Копці.

8. Ігнат'євій Вікторії Іванівні вести окремий реєстр для реєстрації нотаріальних дій у селах Олександрія, Нова Любомирка, Волошки, Свяття, Пухова, Три Копці Олександрійської сільської ради. У роботі використовувати гербову печатку Олександрійської сільської ради (без номера).

9. Рішення виконавчого комітету Олександрійської сільської ради від 30.05.2019 № 30 «Про відповідальних за вчинення нотаріальних дій у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради» та від 23.01.2020 № 8 «Про відповідального за вчинення нотаріальних дій у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради» вважати такими, що втратили чинність.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради Т. Писарчук.

 

 

 

 

 

 

 

Олександрійський сільський голова                       Олександр ГУЦ

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 грудня 2020 року                                                                               № 133

 

Про покладення обов’язків із

проведення державної реєстрації

актів цивільного стану у виконавчому комітеті

Олександрійської сільської ради

Відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», п.3.2. розділу ІІІ Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 року № 1578/5, виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Покласти на головного спеціаліста Олександрійської сільської ради Рахильчук Юлію Вікторівну як посадову особу органу місцевого самоврядування обов’язки з проведення державної реєстрації актів цивільного стану, відповідальність за облік та звітність про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, їх зберігання у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

2. На час тимчасової відсутності Рахильчук Юлії Вікторівни (відпустка, відрядження, хвороба тощо) покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігнат’єву Вікторію Іванівну як посадову особу органу місцевого самоврядування обов’язки із проведення державної реєстрації актів цивільного стану, відповідальність за облік та звітність про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, їх зберігання у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради Т. Писарчук.

 

Олександрійський сільський голова                     Олександр ГУЦ

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

 

23 грудня  2020  року                                                                                       № 134

 

Про затвердження зразка та опису

нумерної гербової печатки старости

 

Відповідно до п. 24 Положення про старосту сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області, затверджене рішенням сесії Олександрійської сільської ради від 01.12.2020 № 10, відповідно до п. 69 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», відповідно до п.3 наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», рішення виконкому Олександрійської сільської ради від 24.12.2020 «Про відповідального за вчинення нотаріальних дій у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради», керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити опис та зразок нумерної гербової печатки старости сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області, згідно з додатком до цього рішення.

         2. Доручити старості сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Антончуку М.П. замовити та виготовити номерну гербову печатку.

3. Покласти на старосту Антончука М.П. персональну відповідальність за збереження та використання нумерної гербової печатки № 2.  

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

Олександрійський сільський голова                            Олександр ГУЦ

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  23.12.2020 № 134

 

Зразок та опис нумерної гербової печатки

старости сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка

Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області

 

         1. Печатка старости сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка має форму правильного кола діаметром 38 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться символ «Герб», розміщений у колі.

         По внутрішньому колу від зовнішнього обрамлення зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «Олександрійська сільська рада», під ним – «Рівненський район Рівненська область».

         У нижньому рядку вздовж зовнішнього обрамлення розміщується напис «Україна», над ним – « код 04387119» і в третьому рядку під символом герба напис «№ 2».

         Ліворуч і праворуч від написів «№ 2», «код 04387119», «Україна» вертикально (перпендикулярно до зовнішнього обрамлення печатки) розміщені по три символи «*» з тенденцією зменшенням розміру до центру печатки.

Для печатки використовується штемпельна фарба синього або фіолетового кольору.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                            Т. Писарчук

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

23 грудня  2020  року                                                                             №   135

 

Про перезакладання та ведення документів

з погосподарського обліку

в Олександрійській сільській раді

 

Взявши до відома рішення Олександрійської сільської ради від 09.12.2020 № 18 «Про початок реорганізації Новоукраїнської сільської ради Рівненського району Рівненської області шляхом приєднання до Олександрійської сільської ради та порядок виконання бюджетів сільських рад до кінця бюджетного періоду 2020 року», відповідно до п. 7 розділу І Інструкції з ведення по господарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 № 56, керуючись п.3 ч. «б», ст. 27, п. 5 ч. «б», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Перезакласти з 01.01.2021 документи погосподарського обліку сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

         2. Встановити строк дії книг з погосподарського обліку сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка 3 роки, тобто до 31.12.2023 року.

3. Використовувати форму первинної облікової документації об’єкта                       погосподарського обліку, затвердженої  рішенням виконкому Олександрійської сільської ради від 24.12.2015 для Олександрійської сільської ради.

4. Призначити Ткачук Галину Степанівну відповідальною за ведення                       погосподарського обліку у селах Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка.

5. Призначити Нагородну Наталію Миколаївну, спеціаліста сільської ради, відповідальною за ведення обліку землі в користуванні об’єкта погосподарського обліку у селах Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка. 

6. Доручити старості сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Антончуку М.П. замовити та виготовити погосподарські книги сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігнат’єву В.І.

Олександрійський сільський голова                            Олександр ГУЦ

 

 

 

                                                                             

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

 

23 грудня 2020 року                                                                                 № 136

Про доцільність позбавлення батьківських

прав гр. Горецької  Оксани Олексіївни  

 

Розглянувши відповідні матеріали, а саме: оцінку потреб сім’ї від 10.11.2020 № 37 гр. Горецької Оксани Олексіївни, яка проживає за адресою  с. Забороль,       вул. Центральна, буд.9, виконавчий комітет встановив:

 гр. Горецька Оксана Олексіївна, 1983 р.н., розлучена, ніде не працює, зловживає спиртними напоями. У будинку повна антисанітарія. Оксана Олексіївна, має трьох малолітніх дітей: Горецького Олексія Степановича, 10.03.2005р.н., Горецький Сергій Степанович,12.09.2009 р.н. та Горецька Владислава Русланівна, 31.03.2017 р.н., які проживають разом з нею. Олексій навчається в м. Рівне, Сергій навчається в Заборольському ліцеї, Владислава ходить в Заборольський садочок. На цей час Олексій проживає у свого батька, Горецького С. Д. Упродовж вересня-жовтня 2020 року Сергій був присутній  на заняттях в Заборольському ліцеї  п’ятнадцять навчальних днів.

 Умови проживання сім’ї  Горецької О.О. неодноразово обстежувались працівниками КЗ «Центр надання соціальних послуг» Олександрійської сільської ради, проводились  профілактичні бесіди з матір’ю, однак, змін на краще у поведінці матері не відбулося. 

Виконавчий комітет сільської ради зазначає, що Горецька  Оксана Олексіївна ухиляється від виконання своїх обов’язків з вихованню дітей, не бере участі у їх вихованні, матеріально не забезпечує, не піклується про здоров’я своїх дітей, їх фізичний духовний та моральний розвиток.

Відповідно до п. 8 п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись п.7 ч. «Б» ст.32, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.165 Сімейного кодексу України, з метою захисту прав та інтересів неповнолітніх дітей, виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олександрійської сільської ради про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Горецьку Оксану Олексіївну,1983 р.н. щодо її неповнолітніх дітей: Горецького Олексія Степановича, 10.03.2005р.н., Горецького Сергія Степановича, 12.09.2009 р.н. та Горецьку Владиславу Русланівну, 31.03.2017 р.н., що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Горецьку О.С.

  Олександрійський сільський голова                           Олександр ГУЦ

 

 

 

                                   Додаток

до рішення виконавчого комітету

 від 23.12.2020  № 136

 

ВИСНОВОК

органу опіки та піклування  Олександрійської сільської  ради про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Горецьку Оксану Олексіївну

 

Розглянувши відповідні матеріали, а саме оцінку потреб сім’ї від 10.11.2020 № 37 гр. Горецької Оксани Олексіївни, яка проживає за адресою: с. Забороль,                                  вул. Центральна, буд.9, виконавчий комітет встановив:

 гр. Горецька Оксана Олексіївна, 1983 р.н., розлучена, ніде не працює, зловживає спиртними напоями. У будинку повна антисанітарія. Оксана Олексіївна, має трьох малолітніх дітей: Горецького Олексія Степановича, 10.03.2005р.н., Горецький Сергій Степанович,12.09.2009 р.н. та Горецька Владислава Русланівна, 31.03.2017 р.н., які проживають разом з нею. Олексій навчається в м. Рівне, Сергій навчається в Заборольському ліцеї, Владислава ходить в Заборольський садочок. На даний час Олексій проживає в свого батька Горецького С. Д. Упродовж вересня-жовтня 2020 року Сергій був присутній  на заняттях в Заборольському ліцеї  п’ятнадцять навчальних днів.

 Умови проживання сім’ї  Горецької О.О. неодноразово обстежувались працівниками КЗ «Центр надання соціальних послуг» Олександрійської сільської ради, проводились  профілактичні бесіди з матір’ю, однак змін на краще у поведінці матері не відбулося. 

 Виконавчий комітет сільської ради зазначає, що Горецька  Оксана Олексіївна ухиляється від виконання своїх обов’язків з вихованню дітей, не бере участі у їх вихованні, матеріально не забезпечує, не піклується про здоров’я своїх дітей, їх фізичний духовний та моральний розвиток.

За свідоме ухилення від виконання батьківських обов’язків та з метою визначення соціального статусу дітей, відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України, ст.12, 25 Закону України «Про охорону дитинства», орган опіки та піклування Олександрійської  сільської ради вважає за доцільне:

 • позбавити батьківських прав Горецьку Оксану Олексіївну, 1983 року

  народження,  щодо її малолітніх дітей  Горецького Олексія Степановича,

10.03.2005 р.н., Горецького  Сергія Степановича, 12.09. 2009 р.н. та Горецької Владислави Русланівни, 31.03.2017 р.н.

 

 

 

 

 

Олександрійський сільський голова                          Олександр ГУЦ

                                                                                                       ПРОЄКТ

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

23 грудня 2020 року                                                                           №

 

Про доцільність позбавлення батьківських

прав гр. Кікєрник Мар’яну Олександрівну

 

Розглянувши відповідні матеріали, а саме: оцінку потреб сім’ї від 26.11.2020 № 41 гр. Кікєрник Мар’яни Олександрівни, яка проживає за адресою: Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Силікатників, буд.1, кв.8 виконавчий комітет встановив:

 гр. Кікєрник Мар’яна Олександрівна, 1988 р.н., вдова, проживає разом із співмешканцем Ковальчуком Анатолієм Володимировичем. Гр. Кікєрник М.О. перебуває по догляду за дитиною до 3–х років, зловживає спиртними напоями. Санітарно-гігієнічні умови не зовсім задовільні. У квартирі важке повітря. Мар’яна Олександрівна, виховує четверо малолітніх дітей: Кікєрника Богдана Ігоровича, 04.01.2009р.н., Кікєрника Ігоря Ігоровича, 12.01.2013р.н., Кікєрник Ілону Ігорівну, 12.01.2013р.н., Кікєрник Олександру Анатоліївну, 30.07.2019р.н., які проживають разом з нею. Богдан, Ігор, Ілона навчаються в Новолюбомирському ліцеї.

 Умови проживання сім’ї Кікєрник М.О. неодноразово обстежувались працівниками КЗ «Центр надання соціальних послуг» Олександрійської сільської ради, проводились профілактичні бесіди з матір’ю, однак, змін на краще у поведінці матері не відбулося. 

Виконавчий комітет сільської ради зазначає, що Кікєрник Мар’яна Олександрівна ухиляється від виконання своїх обов’язків з вихованню дітей, не бере участі у їх вихованні, не піклується про здоров’я своїх дітей, їх фізичний духовний та моральний розвиток.

Відповідно до п. 8 п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись п.7 ч. «Б» ст.32, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.165 Сімейного кодексу України, з метою захисту прав та інтересів неповнолітніх дітей виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олександрійської сільської ради про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Кікєрник Мар’яну Олександрівну,1988 р.н. щодо її неповнолітніх дітей: Кікєрника Богдана Ігоровича, 04.01.2009р.н., Кікєрника Ігоря Ігоровича, 12.01.2013р.н., Кікєрник Ілону Ігорівну, 12.01.2013р.н., Кікєрник Олександру Анатоліївну, 30.07.2019р.н., що додається.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на  аступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Горецьку О.С.

 

 

Олександрійський сільський голова                           Олександр ГУЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Додаток

до рішення виконавчого комітету

 від 23.12.2020  №

 

ВИСНОВОК

органу опіки та піклування  Олександрійської сільської  ради про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Кікєрник Мар’яну Олександрівну

 

Розглянувши відповідні матеріали, а саме: оцінку потреб сім’ї від 26.11.2020 № 41 гр. Кікєрник Мар’яни Олександрівни, яка проживає за адресою: с. Нова Любомирка, вул. Силікатників, буд.1, кв.8 виконавчий комітет встановив:

 гр. Кікєрник Мар’яна Олександрівна, 1988 р.н., вдова, проживає разом із співмешканцем Ковальчуком Анатолієм Володимировичем. Гр.. Кікєрник М.О. перебуває по догляду за дитиною до 3–х років, зловживає спиртними напоями. Санітарно-гігієнічні умови не зовсім задовільні. У квартирі важке повітря. Мар’яна Олександрівна, виховує четверо малолітніх дітей: Кікєрника Богдана Ігоровича, 04.01.2009р.н., Кікєрника Ігоря Ігоровича, 12.01.2013р.н., Кікєрник Ілону Ігорівну, 12.01.2013р.н., Кікєрник Олександру Анатоліївну, 30.07.2019р.н., які проживають разом з нею. Богдан, Ігор, Ілона навчаються в Новолюбомирському ліцеї.

 Умови проживання сім’ї Кікєрник М.О. неодноразово обстежувались працівниками КЗ «Центр надання соціальних послуг» Олександрійської сільської ради, проводились профілактичні бесіди з матір’ю, однак, змін на краще у поведінці матері не відбулося. 

 Виконавчий комітет сільської ради зазначає, що Кікєрник Мар’яна Олександрівна ухиляється від виконання своїх обов’язків з вихованню дітей, не бере участі у їх вихованні, не піклується про здоров’я своїх дітей, їх фізичний духовний та моральний розвиток.

За свідоме ухилення від виконання батьківських обов’язків та з метою визначення соціального статусу дітей, відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України, ст.12, 25 Закону України «Про охорону дитинства», орган опіки та піклування Олександрійської  сільської ради вважає за доцільне: позбавити батьківських прав Кікєрник Мар’яну Олександрівну, 1988 року народження,  щодо її малолітніх дітей Кікєрника Богдана Ігоровича, 04.01.2009р.н., Кікєрник Ілони Ігорівни, 12.01.2013р.н., Кікєрника Ігоря Ігоровича, 12.01.2013р.н., Кікєрник Олександри Анатоліївни, 30.07.2019р.н.

 

 

Олександрійський сільський голова                          Олександр ГУЦ                    

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

23 грудня 2020 року                                                                     №  137

 

Про переведення дачних (садових)

будинків у жилі

 

Розглянувши:

- заяву гр. Федорової Г.А. про переведення садового будинку у жилий,  копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на садовий будинок від 11.11.2020, звіт про проведення технічного огляду садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам,

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 321 «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки», керуючись               ст. 8-1 Житлового Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

                                               ВИРІШИВ:

 

1. Перевести садовий будинок, який розташований за адресою: Рівненська область, Рівненський район, Олександрійська сільська рада, Рада садівничих товариств, масив «Борковський», вулиця Сонячна, буд. 3, у жилий будинок, загальною площею – 64.1 м. кв.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на організаційно-кадровий відділ Олександрійської сільської ради (Ковальчук І.К.).

 

 

 

 

 

Олександрійський сільський голова                          Олександр ГУЦ

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 грудня 2020 року                                                                               № 138

 

Про надання матеріальної допомоги

 

                                                           Розглянувши відповідні матеріали, заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги з причини скрутного матеріального стану, на лікування, керуючись п.1 ч. «А» ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

                                             ВИРІШИВ:

 1. Надати гр. Кучеруку Валентину Васильовичу, жителю м. Рівне  матеріальну допомогу в розмірі  500 грн. .
 2. Надати гр. Федорась Наталії Юхимівні, жительці                                      с. Кустин матеріальну допомогу в розмірі  500 грн.  на лікування.
 3. Надати гр. Білоус Євгенії Василівні, жительці  с. Забороль матеріальну допомогу в розмірі  500 грн.  на лікування.
 4. Надати гр. Бриксі Любові Юхимівні, жительці с. Забороль матеріальну допомогу в розмірі  500 грн.  на лікування.
 5. Надати гр. Зінкевичу Вадиму Івановичу, жителю                                      с. Олександрія матеріальну допомогу в розмірі  1500 грн.  на ліквідацію наслідків пожежі.
 6. Надати гр. Мастило Галині Володимирівні, жительці                                      с. Нова Любомирка матеріальну допомогу в розмірі  1000 грн.  на ліквідацію наслідків пожежі.
 7. Надати гр. Горбатюк Олені Андріївні, жительці                                      с. Свяття матеріальну допомогу в розмірі  2000 грн.  на лікування чоловіка.
 8. Надати гр. Яковець Ярославі Ярославівні, жительці                                      с. Олександрія матеріальну допомогу в розмірі  1000 грн.  на лікування матері.
 9. Надати гр. Нестерській Аллі Богданівні, жительці                                      с. Нова Любомирка матеріальну допомогу в розмірі  1000 грн.  на лікування сина.

10. Головному бухгалтеру сільської ради, Яковець Н. Р. виплатити матеріальну допомогу за рахунок коштів, передбачених в сільському бюджеті на надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення.

         11. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового відділу Олександрійської сільської ради Помаранського В. Д.

 Олександрійський сільський голова                         Олександр ГУЦ

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

23 грудня 2020 року                                                                               № 139

 

Про видалення аварійних насаджень

 

Розглянувши відповідні матеріали, акт обстеження аварійних насаджень, що підлягають видаленню на території Олександрійської сільської ради від 21.12.2020 № 3, керуючись п. 7 частини «А» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006  № 1045 «Про Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

                                           ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл Олександрійській сільській раді на видалення (зрізування) аварійних насаджень,  у кількості 15 (п'ятнадцять) дерев у с. Кустин згідно з актом обстеження насаджень, що підлягають видаленню, № 3 від 21.12.2020, що додається.

2. Зрізані дерева надати малозабезпеченим громадянам згідно з поданими заявами як матеріальну допомогу у вигляді твердого палива.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з питань житлово-комунального господарства Олександрійської сільської ради.

 

 

 

 

   Олександрійський сільський  голова                           Олександр ГУЦ

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 грудня 2020 року                                                                               № 140

 

Про розробку Схеми санітарного

очищення території населених пунктів

Олександрійської сільської ради

 

         З метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання населених пунктів в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення, відповідно до підпункту 4 пункту 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пункту «б» статті 21 Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року №1070 (зі змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарств України від 23.03.2017 року № 57 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів№, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 №269 «Про затвердження правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», ДБН Б.2.2.-6-2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», керуючись підпунктами 6 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Олександрійської сільської ради від 09.12.2020 № 18 «Про початок реорганізації Новоукраїнської сільської ради Рівненського району Рівненської області шляхом приєднання до Олександрійської сільської ради до кінця бюджетного періоду 2020 року», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Розробити Схему санітарного очищення території сіл Забороль, Боянівка, Кустин, Сергіївка, Решуцьк, Волошки, Свяття, Олександрія, Пухова, Нова Любомирка, Три Копці, Козлин, Нова Українка, Ремель, Радиславка Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області, на розрахунковий термін 25 років з визначенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів.

2. Визначити виконавчий комітет Олександрійської сільської ради замовником розроблення Схеми санітарного очищення території сіл  Забороль, Боянівка, Кустин, Сергіївка, Решуцьк, Волошки, Свяття, Олександрія, Пухова, Нова Любомирка, Три Копці, Козлин, Нова Українка, Ремель, Радиславка Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

3. Відділу з питань житлово-комунального господарства спільно з відділом земельних відносин Олександрійської сільської ради розробити та погодити в Держекоінспекції Поліського округу проєкт санітарної схеми населених пунктів в термін до грудня 2021.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігнат’єву В.І.

 

 

  Олександрійський сільський голова                   Олександр ГУЦ

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 грудня 2020 року                                                                               № 141

 

Про скасування реєстрації місця проживання осіб 

Розглянувши клопотання та висновок головного спеціаліста організаційно-кадрового відділу Олександрійської сільської ради Давідчик О.В. від 17.12.2020 про скасування реєстрації місця проживання осіб, оскільки реєстрація місця проживання осіб проведена з порушенням вимог чинного законодавства, відповідно до п. 28 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, керуючись ст. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Реєстрацію місця проживання  Лис Марії Володимирівни,                   03.03.2003 р.н., за адресою: вул. Травнева, 26 с. Забороль Рівненського району Рівненської області, проведену 17.07.2020 – скасувати.

2.  Реєстрацію місця проживання  Матвійчук Каріни Сергіївни, 02.09.2020р.н., за адресою: вул. Травнева, 26 с. Забороль Рівненського району Рівненської області, проведену 11.09.2020 – скасувати.

3. Головному спеціалісту організаційно-кадрового відділу Олександрійської сільської ради Давідчик О.В.:

- повідомити гр. Лис Марію Володимирівну про прийняте рішення  шляхом надсилання  письмового повідомлення за формою, встановленою чинним законодавством;

- запросити Лис Марію Володимирівну на прийом для внесення відповідних відомостей до документа, до якого вносяться відомості про місце проживання.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігнат’єву В.

 

 

Олександрійський сільський голова                     Олександр ГУЦ

 

 

 

 

 

                                                                 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

Рішення

23 грудня 2020  року                                                                              № 142

 

Про присвоєння адреси

об’єкта нерухомого майна

 

Розглянувши відповідні матеріали, заяви гр. Кузьмич І.М., Курової О.С.,  про присвоєння адреси об’єкта нерухомого майна, відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367, керуючись п. 10 частини “б” ст. 30, п. 1-1 ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

                                                          

1. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі з гаражем, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5624680400:08:035:0166, таку адресу: Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Олександрія, вулиця Весела, будинок № 8.

2. Присвоїти житловому будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5624680400:08:035:0226, таку адресу: Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Олександрія, вулиця Гарна, будинок № 8.

3. Зобов’язати власників встановити номерний знак на будівлі після реєстрації права власності на об’єкт будівництва.

 

 

 

 

 

 Олександрійський сільський голова                      Олександр ГУЦ

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

23 грудня 2020  року                                                                              № 143

 

Про присвоєння адреси

об’єкта будівництва

 

Розглянувши відповідні матеріали, заяву гр. Романюка Т.П. Кухарчука Ю.В., Кухарчука А.В. щодо присвоєння адреси об’єкта будівництва, відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367, керуючись п. 10 частини “Б” ст. 30, п.1-1 ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

                                                          

1. Присвоїти об’єкту будівництва (нове будівництво садового будинку та господарської будівлі), що розташовується на земельній ділянці з кадастровим номером 5624680400:12:036:0050 таку адресу: Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Олександрія, вулиця Зоряна, будинок № 50.

2. Присвоїти об’єкту будівництва (нове будівництво житлового будинку), що розташовується на земельній ділянці з кадастровим номером 5624680400:08:032:0249 таку адресу: Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Олександрія, вулиця Олени Теліги, будинок № 5.

3. Присвоїти об’єкту будівництва (нове будівництво житлового будинку), що розташовується на земельній ділянці з кадастровим номером 5624680400:08:032:0177 таку адресу: Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Олександрія, вулиця Марка Вовчка, будинок № 2.

4. Зобов’язати власників встановити номерний знак на будівлі після реєстрації права власності на об’єкт будівництва.

 

 

 

Олександрійський сільський голова                          Олександр ГУЦ

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 грудня 2020 року                                                                        № 144

 

Про виключення із членів

особистого селянського господарства

 

 

Розглянувши заяви громадян про виключення із членів особистого селянського господарства, керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Виключити із членів особистого селянського господарства гр. Сінькову Віру Анатоліївну – жительку с. Олександрія,  вул. Свято-Преображенська, 154/2.

2. Виключити із членів особистого селянського господарства гр. Семенова Євгена Васильовича – жителя с. Олександрія,  вул. Новини, 19.

3. Виключити із членів особистого селянського господарства гр. Бондара Володимира Петровича – жителя с. Пухова,  вул. Затишна, 28.

4. Виключити із членів особистого селянського господарства гр.. Морозика Віталія Олеговича – жителя с. Олександрія, вул.. Винниченка, 18.

5. Відділу земельних відносин Олександрійської сільської ради внести відповідні зміни до облікової картки об’єкта погосподарського обліку, виключивши громадян із членів особистого селянського господарства за місцем їх реєстрації у зв’язку з добровільною відмовою.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на Відділ земельних відносин Олександрійської сільської ради (Зімакова В.А.).

 

 

 

 

 Олександрійський сільський голова                              Олександр ГУЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 грудня 2020 року                                                                               № 145

 

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету Олександрійської сільської ради

№ 88 від 31 жовтня 2019 року «Про затвердження

Положення про системуенергетичного менеджменту

в установах комунальної власності Олександрійської

сільської ради, що фінансуються за рахунок

коштів бюджету Олександрійської сільської

ради»

         Керуючись Регламентом виконавчого комітету та виконавчих органів Олександрійської сільської ради, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олександрійської сільської ради № 88 від 31 жовтня 2019 року «Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту в установах комунальної власності Олександрійської сільської ради, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Олександрійської сільської ради», а саме: п.2 цього рішення викласти у такій редакції: головним енергоменеджером Олександрійської сільської ради призначити статистика фінансового відділу Поліщук Олену Василівну.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігнат’єву В.І.

 

 

 

 

Олександрійський сільський голова                                   Олександр ГУЦ

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2020 року                                                                             № 146

 

Про погодження сільського бюджету

Олександрійської сільської ради

на 2021 рік

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу сільської ради Помаранського В.Д. «Про проект сільського бюджету Олександрійської сільської ради на 2021 рік», виконавчий комітет встановив, що бюджет Олександрійської сільської ради на 2021 рік по доходах становить – 95 179 414 грн. по видатках становить – 95 179 414 грн.

 

по загальному фонду

 • по доходах у сумі                                                       94 662 414 грн.,
 • по видатках у сумі                                                       94 662 414 грн.;

по спеціальному фонду

 • по доходах у сумі                                                        517 000 грн.,
 • по видатках у сумі                                                       517 000 грн.

Керуючись п/п 1 частини «А» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Інформацію начальника фінансового відділу сільської ради Помаранського В.Д. «Про проект сільського бюджету Олександрійської сільської ради на 2021 рік» взяти до відома.
 2. Начальнику фінансового відділу сільської ради Помаранському В.Д. подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради проект рішення «Про проект сільського бюджету Олександрійської сільської ради на 2021 рік».
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу сільської ради Помаранського В.Д.

 

Олександрійський сільський голова                            Олександр ГУЦ

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

23 грудня  2020  року                                                                                       № 147

 

Про зміну адреси

об’єкта нерухомого майна

 

Розглянувши відповідні матеріали: заяву гр.. Кучерука О. О. щодо зміни адреси об’єкта нерухомого майна, утвореного у результаті поділу об’єкта нерухомого майна, відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367, з метою впорядкування адресної системи, керуючись п. 10 частини “Б” ст. 30, п. 1-1 ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1.  Змінити адресу: с. Нова Любомирка, вул.. Садова, 2, житловому будинку загальною площею – 100.8 кв.м. на адреси:                                                    

1.1. Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Нова Любомирка, вулиця Садова, № 2 - об’єкту нерухомого майна, житловому будинку, загальною площею – 62.6 кв.м, який належить гр. Кучеруку Олександру Олеговичу.

1.2. Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Нова Любомирка, вулиця Садова, № 2а - об’єкту нерухомого майна, житловому будинку, загальною площею – 38.2 кв.м, який належить гр. Кучеруку  Олександру Олеговичу.

2. Зобов’язати власників встановити номерний знак на виробничому будинку після реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна.

 

 

Олександрійський сільський голова                                  Олександр ГУЦ
 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано