Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення громадського обговорення щодо пониження ступенів закладів освіти розташованих на території Олександрійської сільської ради

Дата: 01.08.2022 18:07
Кількість переглядів: 408

Фото без опису1. Найменування організатора громадського обговорення – Олександрійська сільська рада.

2. Мета: врахування думки жителів Олександрійської територіальної громади щодо пониження ступеня Козлинської гімназії до І ступеня та реорганізацію у Козлинську початкову школу, пониження ступеня Новолюбомирського ліцею до ІІ ступеня та реорганізацію у Новолюбомирську гімназію, пониження ступеня Кустинського ліцею до ІІ ступеня та реорганізацію у Кустинську гімназію, та обговорення відповідного проекту рішення, що виноситиметься на розгляд Олександрійської сільської ради. 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

  1. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
  2. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
  3. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
  4. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.
  5. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

На сьогодні на території Олександрійської сільської ради функціонують 6 закладів загальної середньої освіти, з них: 1 гімназія (І-ІІ ступінь), п’ять ліцеїв (І-ІІІ ступінь).

Створення об'єднаної  громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Олександрійської сільської ради становить близько 39,8 тис.грн. на рік. Кількість учнів на одного вчителя складає 8 учнів.

Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 1433 учні. Значна видаткова частина бюджету Олександрійської  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. ЗЗСО з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Розпорядник коштів, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, що в перспективі дасть можливість стати коштами залишків освітньої субвенції, які можна використати на зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО, а саме: придбання шкільних автобусів, підручників та посібників, оснащення навчальних кабінетів, заходів, пов’язаних з забезпеченням пожежної безпеки, протирадіаційних та найпростіших укриттів тощо.

Проте надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток ЗЗСО, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування в такому випадку буде виділено з коштів Олександрійської сільської ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування проектів тощо.

На сьогодні Козлинська гімназія Олександрійської сільської ради не відповідає вимогам щодо наповнюваності класів, а Новолюбомирський ліцей та Кустинський ліцей не відповідають вимогам наповнюваності старших класів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена,  виключно, на заробітну плату педагогічних працівників.        

Зараз в Козлинській гімназії навчається 79 учнів:  в першому  класі – 5, другому класі – 11, третьому класі – 15, четвертому класі – 9, п’ятому класі – 12, шостому класі – 3, сьомому класі – 10, восьмому класі – 9, дев’ятому – 5 учнів; у Новолюбомирському ліцеї 10 клас відсутній через відсутність заяв учнів, а кількість учнів 11-го класу нараховує 11 учнів; в Кустинському ліцеї в 10 класі навчається 7 учнів, в 11-му – 6. Тобто, жоден з класів базової середньої освіти Козлинської гімназії та старших класів  Новолюбомирського та Кустинского ліцеїв не відповідає мінімальному рівню наповнюваності. Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу. Варто зауважити, що Олександрійська територіальна громада витрачає значні кошти на опалення напівпорожніх приміщень гімназії,  хоча ці кошти громада могла б вкладати в енергоефективні заходи та спрямовувати на проекти розвитку.

Вартість утримання одного учня  в Козлинській гімназії становить 64,3 тис.грн. на рік, в Новолюбомирському ліцеї 47,7 тис.грн. на рік, в Кустинському ліцеї 46,7 тис.грн. на рік. В той же час, в опорному закладі «Котівський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області» утримання одного учня обходиться в 34,8 тис.грн. на рік.

Та втім, головне – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики,  мати можливість повноцінного  розвитку своїх  здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі, є у дітей мотивація до кращих результатів у навчанні.

Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів один учитель, як правило, викладає кілька навчальних предметів, а у класах, де менше 5-ти учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді, учні таких шкіл не беруть участь у районних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Така форма навчання, коли дитина має у 4-5 разів менше годин навчання, ніж у класі з більшою наповнюваністю.

Завдання закладу освіти, насамперед, – давати дітям якісні знання. Уже потім це місце працевлаштування вчителів. ЗЗСО – це установа, яка фінансується з державного бюджету і повинна забезпечувати всіх дітей освітою на рівні Державного стандарту. І тут вирішальною є роль вчителя, його системна робота над підготовкою до уроків, використання на уроках проблемних і дослідницьких методів навчання, перехід від процесу наповнення учнів знаннями до процесу усвідомленого здобуття ними необхідних навичок для вирішення проблемних ситуацій, що в кінцевому підсумку й буде формуванням компетентності.

Тож, ті батьки, які турбуються  за майбутнє своїх дітей та прагнуть забезпечити їх успішне майбутнє, надають можливість навчатися в навчальних закладах, де впевнені, що їх діти зможуть здобути якісні знання.

3. Формат проведення громадського  обговорення: пропозиції та зауваження приймаютьсяу письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: с.Олександрія, вул.Свято-Преображенська, 66 або на e-mail   osvita_olexanotg@ukr.net

4. Термін проведення громадського обговорення: з 01 серпня 2022 року  по 31 липня 2023 року.

5. Прізвище, ім’я відповідальної особи: Інна ПОЛІЩУК, начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я Олександрійської сільської ради, номер телефону - 0677525808.

6. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення  висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором: отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського  обговорення на сайті Олександрійської сільської ради https://oleks-tg.gov.ua/

7. До обговорення запрошуються всі мешканці Олександрійської територіальної громади, депутати Олександрійської сільської ради, тощо.

https://rada.info/upload/users_files/04387119/c3eef178de15e39432b027f1776cd226.doc

https://rada.info/upload/users_files/04387119/2e07a75e306835c522c15f2bcbed6c3f.doc

https://rada.info/upload/users_files/04387119/12515c20d9b6700e336af135d01dd603.doc


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних