A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знань

Дата: 19.07.2021 10:28
Кількість переглядів: 77

Завантажити тут

Додаток 1 

до Порядку проведення іспиту   

кандидатів на заміщення вакантних

посад  посадових осіб місцевого    

самоврядування Олександрійської

сільської ради

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та «Про місцеве самоврядування в Україні»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133). 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150). 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).  

2. Питання на перевірку знання Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).

2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

6. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

9. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

10. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).

11. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття13).

12. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

13. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх присвоєння (стаття 15).

14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

16. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

17. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

18. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

19. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів     (стаття 29).

7. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

8. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

9. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

10. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

11. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

12. Інформація, що зазначається у декларації (стаття 46).

13. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

14. Спеціальна перевірка (стаття 56).

15. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 4. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування (територіальні громади, представницькі, виконавчі та інші органи (статті 5, 6, 10, 11).

5. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (статті 14, 15).

6. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

7. Повноваження сільських рад (статті 25, 26).

8. Повноваження виконавчих органів сільських рад (глава 2).  

9. Порядок формування рад (стаття 45).

10. Сесія ради (стаття 46).

11. Постійні комісії ради (стаття 47).

12. Депутат ради (стаття 49).  

13. Виконавчий комітет сільської ради (стаття 51).

14. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради (стаття 53).

15. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради (стаття 54).

16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

17. Право комунальної власності (стаття 60).

18. Місцевий бюджет (стаття 61).

19. Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64).

20. Місцеві податки і збори (стаття 69).

21. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування         (стаття 74).

22. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

5. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу освіти, культури, спорту, молоді та охорони здоровя

 1. Державна політика у сфері освіти.
 2. Види освіти.
 3. Складники та рівні освіти.
 4. Структура освіти.
 5. Заклади освіти.
 6. Розкрити концепцію «Нової української школи».
 7. Суб’єкти сфери фізичної культури і спорту.
 8. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
 9. Види спорту.
 10. Інклюзивне навчання.
 11. Управління закладом освіти.
 12. Керівник закладу освіти.
 13. Заклади охорони здоров'я.
 14. Первинна медична допомога.
 15. Вторинна (спеціалізована) медична допомога.
 16. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.
 17. Державна політика у сфері дошкільної освіти.
 18. Заклад дошкільної освіти та його повноваження.
 19. Повноваження органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти.
 20. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти.
 21. Майно закладів системи освіти.

6. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень організаційно-кадрового відділу

 1. Основні завдання організаційно-кадрового відділу.
 2. Повноваження державного реєстратора.
 3. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних.
 4. Загальні вимоги до тексту управлінських документів.
 5. Чим керується у своїй роботі працівник організаційно-кадрового відділу, якими документами?
 6. Оприлюднення інформації розпорядниками.
 7. Поняття трудового договору.
 8. Загальні правила військового обліку.
 9. Види відпусток.
 10. Вимоги до звернення.
 11. Термін розгляду звернень громадян.
 12. Реєстрація місця проживання особи.

 13. Порядок доступу до персональних даних.
 14. Реєстрація документів.
 15. Що розуміється під «зверненнями громадян»?

6. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу з питань житлово-комунального господарства

1. Призначення благоустрою населених пунктів.

2. Повноваження сільських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів.

3. Суб’єкти та об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів.

4. Утримання об'єктів благоустрою.

5. Організація благоустрою населених пунктів.

6. Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах.

7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг.

8. Суб’єкти правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

9. Право комунальної власності.

10 Об'єкти права комунальної власності.

11. Тимчасові споруди для впровадження підприємницької діяльності.

12.Оренда.

13.Суб'єкти права комунальної власності.

14. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

15.  Відповідальність за порушення законодавства про працю.

16. Забудова територій. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (статті 26, 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

17. Право на виконання будівельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт (статті 34, 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

18. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (стаття 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

19. Класифікація надзвичайних ситуацій.

20. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.

21. Гарантії прав на охорону праці.

22. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.

7. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу освіти, культури, спорту, молоді та охорони здоровя

 1. Державна політика у сфері освіти.
 2. Види освіти.
 3. Складники та рівні освіти.
 4. Структура освіти.
 5. Заклади освіти.
 6. Розкрити концепцію «Нової української школи».
 7. Суб’єкти сфери фізичної культури і спорту.
 8. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
 9. Види спорту.
 10. Інклюзивне навчання.
 11. Управління закладом освіти.
 12. Керівник закладу освіти.
 13. Заклади охорони здоров'я.
 14. Первинна медична допомога.
 15. Вторинна (спеціалізована) медична допомога.
 16. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.
 17. Державна політика у сфері дошкільної освіти.
 18. Заклад дошкільної освіти та його повноваження.
 19. Повноваження органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти.
 20. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти.
 21. Майно закладів системи освіти.

8. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу соціального захисту населення

 1. Основнi аспекти Закону України «Про державну соцiальну допомогу  малозабезпеченим  сiм’ям».

2. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми».

3. Що  таке  мiнiмальна заробiтна  плата? Її розмiр.

4. Поняття  малозабезпеченостi  сiм’ї  та  межi  малозабезпеченостi.    

5. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право інваліди        

різних категорій, крім інвалідів війни.

6. Основнi  принципи  обчислення  середньомiсячного  доходу  на  кожного члена  сiм’ї.

7. Як вiрно оформити акт обстеження матерiально-побутових умов проживання громадян.

8. Якi  є  види  пенсiй.

9. Які  особи належать до учасників бойових дій  та  якими  пiльгами  вони користуються?

10. Які особи належать до інвалідів вiйни та якими пiльгами вони користуються?

11. Що  таке  субсидiя?

12. Хто має право на одержання субсидiї?  

13. Порядок призначення та виплати допомоги при народження дитини.

14. Порядок виплати одноразової допомоги жінкам, яким присвоєно почесне звання України  «Мати-героїня».

15. Завдання опіки та піклування (ст.55 Цивільного кодексу України).

16. Фізичні особи,  над якими встановлюється опіка та піклування (ст.ст. 58, 59 Цивільного кодексу України).

17. Які органи є органами опіки та піклування?

 9. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу земельних відносин

1. Право постійного користування земельною ділянкою (стаття 92 Земельного кодексу України).

2. Право оренди земельної ділянки (стаття 93 Земельного кодексу України).

3. Повноваження сільських рад у галузі земельних відносин (стаття 12 Земельного кодексу України).

4. Категорії земель (стаття 19 Земельного кодексу України).

5. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок (стаття 20 Земельного кодексу України).

6. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (стаття 22 Земельного кодексу України).

7. Зміст права земельного сервітуту (стаття 98 Земельного кодексу України).

8. Земельні ділянки особистих селянських господарств (стаття 33 Земельного кодексу України).

9. Землі житлової та громадської забудови (глава 6 Земельного кодексу України).

10. Добросусідство (глава 17 Земельного кодексу України).

11. Право власності на землю територіальних громад (стаття 83 Земельного кодексу України).

12. Спільна сумісна власність на земельну ділянку (стаття 89 Земельного кодексу України).

13. Екологічні права громадян України (стаття 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

14. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища (стаття 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

15. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища (стаття 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).  

16. Планування територій на місцевому рівні. Генеральний план населеного пункту (статті 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).                                                                                                                            

10. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу розвитку громади

1. Основні завдання відділу розвитку громади.

2. Повноваження виконавчого органу сільської ради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

3.  Стратегія Сталого розвитку (Указ Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015).

4.  Мета реалізації Стратегії та вектори руху.

5.  Дорожня карта та першочергові пріоритети реалізації Стратегії.

6.  Стратегічні індикатори реалізації Стратегії.

7. Прогноз економічного і соціального розвитку на середньостроковий період (Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»).
8.  Прогноз економічного і соціального розвитку на короткостроковий період. 
9. Прогноз економічного і соціального розвитку на середньостроковий період.  
10. Програма економічного і соціального розвитку на короткостроковий період.  
11.  Повноваження органів місцевого самоврядування щодо прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку. 

12. Нормативно-правове, організаційне забезпечення реалізації Стратегії розвитку.

13.  Засоби реалізації Стратегії розвитку (суспільний договір).

14. Стратегічне планування.  

15.  Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку.

11. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень фінансового відділу  

1. Основні завдання  фінансового відділу.

2. Основні функції  бухгалтерського обліку.

3. Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування та її складові.

4.Якими нормативними документами слід керуватися при встановленні посадових окладів працівникам сільської ради як органу місцевого самоврядування?

5. Види матеріального стимулювання посадових осіб.

6. Преміювання працівників сільської ради як органу місцевого самоврядування.

7. Види утримання із заробітної плати працівника.

8. Який порядок виплати відрядних витрат працівника?

9. Згідно з якими документами проводяться банківські операції?

10. Що таке авансовий звіт?

11. Дебіторська і кредиторська заборгованість.

12. Які джерела фінансування органів місцевого самоврядування?

13. Порядок нарахування відпускних.

14.Прибутковий податок, розміри оподаткування (порядок обчислення і сплати податку).

15. Порядок нарахування відшкодування по листках непрацездатності.

16. Види нарахувань на заробітну плату.

17. Головна книга. Порядок її заповнення.

18. Штатний розпис, кошторис витрат та порядок їх складання.

19. План  рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

20.  Порядок фінансування витрат.

21. Новітні інформаційні та програмні засоби в бухгалтерському обліку.

22. Планування бюджету органу місцевого самоврядування, поточні плани асигнувань на утримання підпорядкованих установ, складання кошторису витрат, розрахунок та організація їх фінансування, підготовка бюджетної пропозиції на наступний рік.

23.  Про типові форми первинної облікової документації.

24. Види фінансової та статистичної звітності.

25. Нарахування та перерахування  податків до державного бюджету та інших платежів.

26. Аналіз фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

27. Зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності.

28. Що відноситься до поточних видатків?

29. Що таке капітальні видатки?

30. Функції місцевого бюджету.

31. Облік доходів.

12. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста-інспектора праці

1. Гарантії забезпечення права громадян на працю.

2. Питання, які контролюють органи місцевого самоврядування у сфері праці та зайнятості населення на підпорядкованих їм територіях.

3. Гарантії прав на охорону праці.

4. Перелік підстав для здійснення інспектором праці перевірки роботодавця.

5. Гранична тривалість інспекційного відвідування та невиїзного інспектування.

6. Порядок проведення інспектором праці інспекційного відвідування.

7. Порядок проведення інспектором праці невиїзного інспектування.

8. Документальне оформлення інспектором праці інспекційного відвідування та невиїзного інспектування.

9. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у звязку  зі змінами в організації виробництва і праці.

10. Фінансова відповідальність за порушення роботодавцем вимог трудового законодавства, які контролюються органами місцевого самоврядування.

11.Трудові книжки. Порядок заповнення трудових книжок.

12. Порядок притягнення роботодавців до фінансової відповідальності у випадку виявлення порушень законодавства про працю.

13. Виявлення інспектором праці порушень, що містять ознаки адміністративного правопорушення.

14. Норма тривалості робочого часу.

15. Щорічні відпустки працівників, порядок їх оформлення та оплати.

 

  Секретар сільської ради                                                                 Т. Писарчук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано