Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

ПОРЯДОК  роботи із запитами на публічну інформацію

Дата: 18.07.2021 22:52
Кількість переглядів: 517

Фото без опису

Додаток 1

до розпорядження сільського голови

від 31.12.2018 року № ___

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 
роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Олександрійська сільська рада Рівненського району Рівненської області

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм складання, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Олександрійська сільська рада Рівненського району рівненської області (далі – сільська рада).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

3. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сільська рада, забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації, в тому числі за запитами на отримання публічної інформації у формі відкритих даних.

4. Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері, що регулюються Законом України «Про звернення громадян».

5. Доступ до публічної інформації в сільській раді забезпечується шляхом:

1) розміщення публічної інформації на  веб-сайті сільської ради;

2) розміщення публічної інформації на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради;

3) надання інформації за запитами на інформацію;

4) надання доступу до системи обліку публічної інформації, яка містить інформацію про документи, розпорядником яких є сільська рада;

5) розміщення на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

1. Запитувач має право звернутися до сільської ради із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є сільська рада, подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання на адресу сільської ради поштою, електронною поштою, чи телефоном на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі, або запитувач може використати форму запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), яку можна отримати в розпорядника інформації та на сайті сільської ради.

5. Запит повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, його поштову адресу або адресу  електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту;

зручну для запитувача форму отримання інформації.

6. У разі якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може подати письмовий запит особисто, його оформлює відповідальною особою з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації, розпорядником якої є сільська рада, відповідальна особа із зазначенням у ньому своїх прізвища, імені, по батькові, поштової адреси, контактного телефону та надає копію запиту особі, якій надано допомогу в його оформленні.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування сільської ради, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

III. Порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на інформацію та надання відповідей

1. Безпосередня організація і забезпечення доступу до публічної інформації та організація спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладаються на відповідальну особу з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є сільська рада.

2. Запити на інформацію, розпорядником якої є сільська рада, які надійшли поштовим зв’язком, електронною поштою та телефоном, приймаються з 08.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.15, у п’ятницю - з 08.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

Запити, які надійшли після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня.

Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються першого робочого дня після їх закінчення.

3. Діловодство за запитами здійснюється окремо від інших видів діловодства.

4. Під час реєстрації здійснюється попередній розгляд запиту та визначаються виконавці, відповідно до компетенцій та напряму діяльності яких стосується порушене в запиті питання. Запит передається на резолюцію сільському голові для визначення виконавця.

5. Відлік строку розгляду запиту починається з дня його реєстрації.

6. При надходженні запиту до сільської ради телефоном відповідальна особа зобов’язана з’ясувати прізвище, ім’я, по батькові запитувача, контактну адресу (електронну адресу, засоби зв’язку), а також суть запиту. 

На вимогу запитувача відповідальна особа зобов’язана повідомити реєстраційний номер його запиту.

7. Виконавець готує відповідь або надає інформацію за запитом не пізніше трьох робочих днів відповідальній особі з питань доступу до публічної інформації для узагальнення, документального оформлення відповіді на запит та подачі на підпис сільському голові.

8. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження та реєстрації запиту. У разі неможливості надання запитуваної інформації в запитуваній формі така інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в її розпорядника.

9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа, до повноважень якої належить розпорядження публічною інформацією, перебуває у відпустці чи на лікарняному, сільський голова може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Якщо в запиті є прохання про необхідність термінового його опрацювання та надання відповіді в терміни менші, ніж визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», це прохання має бути обґрунтованим.

10. Відповідь на запит надається за підписом сільського голови або особи яка виконує його обов’язки.

11. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено, якщо:

1) сільська рада не володіє і не зобов’язане відповідно до своєї компетенції володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

4) особа, яка подала запит, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати на копіювання та друк.

11. Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі. Якщо в запиті не зазначено повної адреси запитувача, така відмова надсилається на адресу електронної пошти, зазначену ним у запиті. Відповідь має містити вмотивовану підставу відмови, прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь, реєстраційний номер, дату, підпис, а також порядок оскарження відмови.

12. Якщо сільська рада не володіє запитуваною інформацією, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації надсилає цей запит відповідному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

13. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки в разі настання обставин непереборної сили. У рішенні про відстрочку в задоволенні такого запиту має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту; дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений; строк, у який буде задоволено запит; підпис.

14. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є відкритою інформацією, надається лише відкрита інформація.

15. Після підписання керівництвом сільської ради відповіді на запит відповідальна особа, яка готувала документ, або відповідальна особа з питань доступу до інформації реєструє  та надає відповідь в спосіб, обраний запитувачем.

16. Відповіді на запити підшиваються до окремих номенклатурних справ.

ІV. Контроль за станом розгляду запитів в Олександрійській сільській раді

Контроль за строками розгляду, своєчасністю та повнотою надання відповіді запитувачу покладається на  особу, відповідальну за доступ до публічної інформації.

  Секретар сільської ради                                                             Т. Писарчук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних