A A A K K K
для людей із порушенням зору
Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

Звіт директора Комунального позашкільного навчального закладу про підсумки роботи у 2020-2021 навчальному році 

Дата: 30.06.2021 11:14
Кількість переглядів: 320

Звіт директора
Комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради
Рівненського району Рівненської області
про підсумки роботи у 2020-2021 навчальному році 

 

Майбутнє суспільства залежить від того, яким змістом і цінностями буде наповнено внутрішній світ підростаючої особистості. Саме позашкільна освіта повною мірою реалізує можливості  співпраці педагогів, батьків і дітей на засадах взаємної довіри та створює можливості максимально повно враховувати принцип демократичності й доброзичливого ставлення до дитини.

Робота закладу в 2020/2021 навчальному році була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.19 № 1/9-612 «Про розвиток позашкільної освіти та забезпечення права на її здобуття» та листа Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 6/1054-20 «Рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році».

Основним завданням закладу в 2020/2021 навчальному році було удосконалення організації освітнього процесу направленого на реалізацію поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері позашкільної освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного вихованця.

Пріоритетними напрямами роботи комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області на 2020-2021 навчальний рік були:

дотримання нормативно-правової бази;

модернізація освітньої діяльності закладу відповідно до запитів держави та суспільства;

збереження існуючої мережі гуртків закладу позашкільної освіти;

реалізація освітньої програми, робочого навчального плану закладу і навчальних програм зі всіх напрямів гурткової роботи закладу;

урізноманітнення напрямів гурткової роботи з урахуванням інтересів мешканців громади;

активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів;

реалізація єдиної науково-методичної проблемної теми закладу «Формування соціальної компетентності учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу»

 

Я,  Оксенюк Олексій Петрович,  призначений на посаду директора Комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області 28 грудня 2018 року, освіта - вища, як директор позашкільного навчального закладу у своїй роботі керувався Статутом закладу, діючим законодавством України, Законом про освіту, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника.

Комунальний позашкільний навчальний заклад  Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області знаходиться у комунальній власності територіальної  громади Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

Юридична адреса закладу: вул. Шевченка буд № 17, село Кустин, Рівненський район, Рівненська область.

Засновником комунального позашкільного навчального закладу та власником є Олександрійська сільська рада Рівненського району Рівненської області. Заклад безпосередньо підпорядковується відділу освіти, культури,  молоді, спорту та охорони здоров'я Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Комунальний позашкільний навчальний заклад Олександрійської сільської ради створено 29 грудня 2018 року. Позашкільна освіта в закладі здійснюється за двома напрямками: спортивним та декоративно-ужитковим. З цією метою було організовано роботу 6 гуртків. Спортивний напрямок включав наступні гуртки: легка атлетика, оздоровчий волейбол, футбол, дзюдо.

Напрямок декоративно-ужиткового мистецтва було представлено двома гуртками: «Штучні квіти» та «Захоплююче лозоплетіння».

Для задоволення потреб вихованців у позашкільній освіті було відкрито 12 груп, у яких займалось 174 учнів. Гуртки позашкільного начального закладу працювали на базі таких закладів загальної середньої освіти: Новолюбомирського , Олександрійського ліцеїв та опорного закладу «Котівський ліцей Олександрійської сільської ради».

 

Мережа гуртків комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області на 2020/2021 навчальний рік

№ з/п

Назва гуртка

Назва

навчальної програми

Кількість груп

Кількість вихованців

1.

Штучні квіти

Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Штучні квіти»
Початковий і основний рівень

2

26

2.

Захоплююче лозоплетіння

Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Захоплююче лозоплетіння»
Початковий і основний рівень

2

26

3.

Легка атлетика

Навчальна програма з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного напряму
«Легка атлетика»

1

25

4.

Волейбол

Навчальна програма з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного напряму «Оздоровчий волейбол»

3

40

5.

Футбол

Навчальна програма з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного напряму «Футбол»

2

27

6

Дзюдо

Навчальна програма з
позашкільної освіти фізкультурно- спортивного напряму «Дзюдо»

2

30

 

 

ВСЬОГО:

12

174

 

  

З метою забезпечення  можливості створення сучасного освітнього простору, безпечного навчального середовища, доступу для здобуття якісної освіти   учнями сільської місцевості в даний час проводиться моніторинг потреб позашкільного навчання у всіх закладах загальної середньої освіти Олександрійської  територіальної громади.

 

Організація системи управління закладом

Внутрішні нормативні документи, що регламентували діяльність закладу в 2020-2021 навчальному році:

Статут позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради, затверджений рішенням сесії Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області від 21.12.2018 № 425;

Правила внутрішнього трудового розпорядку на 2020-2021 навчальний рік, затверджені на засіданні педагогічної ради, протокол № 4 від 20.08.2019;

Річний план роботи, затверджений на засіданні педагогічної ради, протокол № 4 від 01.09.2020;

Колективний договір комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області на 2019-2023 роки № 2 від 26.07.2019;

Освітня програма комунального позашкільного закладу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області, схвалена на засіданні педагогічної ради , протокол № 3 від 28.08.2020;

Актуальні нормативно-правові документи з позашкільної освіти:

Конституція України;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ зі змінами, правками та доповненнями;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами, правками та доповненнями;

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VІІ від 14.10.2014;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VІІІ;

Указ Президента України № 286/2019 від 18.05.2019  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 «Питання українського правопису»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 549 від 11.07.2018 «Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про запровадження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19).

наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947 «Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за № 1028/32480;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-436 від 10.07.2019 «Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-581 від 17.09.2019  «Про застосування державної мови в освітньому процесі»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-612 від 28.09.2019 «Про розвиток позашкільної освіти та забезпечення права на її здобуття»;

лист Міністерства освіти і науки України №1/9-46 від 02.02.2017 «Щодо забезпечення прав дітей на позашкільну освіту»;

лист НЕНЦУМ від 07.03.2017 «Щодо збереження позашкільних навчальних закладів»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-542 від 07.10.2016 «Щодо застосування державної мови» ;

лист Міністерства освіти і науки України Директората дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти №6/604-20 від 30.04.2020 «Про особливості організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час карантину».

лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації та роз’яснення освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році»;

лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 1/9-492 «Про умови, правила та рекомендації щодо організації освітнього процесу на період карантину 2020» Умови, правила, рекомендації;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-218 від 27.04.2021 «Про організоване завершення 2020-2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020-2021навчального року)»

наказ Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 № 17 «Про затвердження типової освітньої програми закладу позашкільної освіти»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти);

наказ Державної служби якості освіти України від 07.12.2020 № 01-11/78 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти».

В закладі діє педагогічна рада. Протягом навчального року проведено 4 засідання педагогічної ради. Педагогічна рада визначає головні напрями розвитку Олександрійського ПНЗ, координує та спрямовує роботу всіх ланок в господарській та навчально-виховній роботі закладу.

В закладі  в 2020/2021 навчальному році атестовано керівника гуртка «Волейбол».

В закладі розроблено положення про внутрішню систему якості освіти.

Протягом навчального року, мною, як директором закладу:

здійснювалося керівництво роботою  колективу, забезпечувався раціональний добір і розстановку кадрів, створювалися належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

здійснювалося розподілення педагогічного навантаження педагогічних працівників за погодженням з радою трудового колективу;

навчальні заняття з вихованцями проводились в ЗЗСО громади, де  створювалися належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

розроблено та введено в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі;

представляв Олександрійський ПНЗ в усіх  установах та організаціях і відповідав перед засновником за результати діяльності закладу;

здійснював контрольно-аналітичну роботу;

надавав методичні рекомендації керівникам гуртків, здійснював  контроль за організацією освітнього процесу;

сприяв моральному та матеріальному стимулюванню вихованців закладу;

формував сприятливий соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі;

здійснював особистий прийом та розгляд звернень громадян.

 

 

 

Кадрове забезпечення педагогічними працівникам

 

Комплектація  педагогічними кадрами  здійснюється  відповідно  до  фахової  освіти  педпрацівників. При  підборі  нових кадрів  враховується  фахова підготовка, особисті  та  колективні  якості, працездатність, інші  характеристики.

В Олександрійському позашкільному навчальному закладі в 2020-21н.р. працювало 7 педагогічних працівників. З них мають вищу освіту – 6 працівників та 1 - середню спеціальну освіту.

Стаж педагогічної роботи:

  • Стаж педагогічної діяльності  від  3  до 10років  — 1 працівник

 — Стаж педагогічної діяльності  від 10 до 20 років  — 2 працівники

 — Стаж педагогічної діяльності  більше  20 року  — 4 працівники.

                          Співпраця з закладами ЗЗСО

 

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення наступності між загальною середньою та позашкільною ланками освіти, оскільки гармонійний розвиток особистості дитини у період навчання – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти. Проведення спільних заходів сприяє обміну досвідом роботи педагогів закладів ЗЗСО та позашкільного навчального закладу.

Комунальним позашкільним навчальним закладом у співпраці з закладами ЗЗСО організовано проведення спортивних змагань з баскетболу, волейболу та легкої атлетики серед учнів територіальної громади. Всього до спортивних змагань залучено 235 учнів.

Закладом позашкільної освіти проведено змагання першості Олександрійської ТГ з пляжного волейболу. Участь у змаганнях взяло 7 команд у складі яких виступало – 14 спортсменів.

Команда дівчаток, що займаються в гуртку «Оздоровчий волейбол», посіла ІV місце у змаганнях з волейболу серед жіночих команд територіальних громад Рівненської області, керівник гуртка Боровик Юрій Олександрович.

Вихованка гуртка «Захоплююче лозоплетіння» Андрійчук Юліана (робота «Боровички») посіла ІІІ місце на Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», керівник гуртка Клебан Лариса Андріївна.

Вихованки гуртка «Захоплююче лозоплетіння» Кухровська Надія, Літвінчук Олександра, Андрейчук Юлія стали перможцями обласного етапу виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва „Український сувенір”, керівник гуртка Клебан Лариса Андріївна.

Вихованки гуртка «Штучні квіти» Морозик Марина, Михайленко Ірина посіли І місце в обласному конкурсі з тканепластики «Оксамитовий рай», керівник гуртка Клебан Лариса Андріївна.

 

          Створення системи якості освіти

Відповідно до вимог Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIIІ «Про освіту», який почав діяти з 28 вересня 2017 року  (стаття 41 «Система забезпечення якості освіти»), Закону України 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту», зі змінами від 16.10.2020, наказу Державної служби якості освіти України від 07.12.2020 № 01-11/78 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти», на підставі рішення педагогічної ради Комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради №1 від 25 січня 2021 року та з метою організації роботи колективу комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради щодо реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти у комунальному позашкільному навчальному закладі Олександрійської сільської ради, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, постійного підвищення якості освіти для здобувачів позашкільної освіти та освітньої діяльності, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, затверджено та введено в дію «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Комунального позашкільного навчального закладу Олександрійської сільської ради Рівенського району Рівненської області» (наказ від 19.03.2021 № 11 «Про затвердження Положення  про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Комунальному позашкільному навчальному закладі Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області»).

Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає:

стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. З цією метою потрібно забезпечити заклад позашкільної освіти:

  1. Офісною технікою 
  2. Постійно оновлювати матеріальну базу закладу необхідним спортінвентарем та медичними аптечками.

У 2020-2021 н.р. педагоги закладу позашкільної освіти працювали над удосконаленням спортивних досягнень, підтримкою творчих здібностей і талантів учнівської молоді.

 

 

Директор комунального позашкільного
навчального закладу О.П.Оксенюк

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано