A A A K K K
для людей із порушенням зору
Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Дата: 30.06.2021 11:07
Кількість переглядів: 3955

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, листа міністерства освіти і науки України від 29.07.2013 № 04-13/3634 «Про навчальні програми з позашкільної освіти» навчально-виховний процес у Олександрійському ПНЗ здійснюється за навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та відділом освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров'я Олександрійської сільської ради, затвердженого 08.11.2018 за № 336.

Навчальний план  закладу передбачає організацію навчально-виховного процесу у гуртках за напрямами:

 • художньо-естетичним;
 • фізкультурно-спортивним;

Навчально-виховний процес у Олександрійському ПНЗ здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з використанням різних організаційних форм роботи, визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433(зі змінами), а саме: заняття, гурткова робота, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, репетиція, екскурсія, практична робота на природі, а також із використанням інших форм, передбачених Статутом Олександрійського ПНЗ (тренінги, заочні та дистанційні форми навчання тощо).

В основу навчального плану покладені орієнтири щодо класифікації гуртків за трьома рівнями навчання, виховання та розвитку вихованців – початковим, основним та вищим.

Рівень гуртків (початковий, основний, вищий) передбачений  навчальними програмами.

Порядок створення та організація діяльності гуртків початкового, основного та вищого рівнів навчання базується на принципі наступності, від одного рівня до іншого або відповідати вимогам одного з трьох обраних рівнів. Кількість годин у кожному випадку визначається в установленому порядку. Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, їх чисельний склад, обирається навчальна програма.

Діяльність гуртків І-го (початкового) рівня спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності.

Навчальна програма гуртків цього рівня передбачає загальнокультурний розвиток дитини, оволодіння теоретичними і практичними основами творчої діяльності, для яких необхідне створення відповідних умов, впровадження інформаційно-пізнавальних форм та методів,  а також адаптацію вихованців до позашкільної освіти.

Робота гуртків цього рівня організовується у Олександрійському ПНЗ протягом навчального року, а також у канікулярний час. Гуртки цього рівня можуть працювати самостійно, або функціонувати як початкова ланка у структурі творчого об’єднання за інтересами.

Навчальний план гуртків цього рівня передбачає охоплення вихованців віком від 5 до 16 років та складає 144 – 216 годин на тиждень (додаток 1). Організація індивідуальної та групової роботи здійснюється з розрахунку 1 година на тиждень.

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку вихованців, допустимого навантаження для різних вікових категорій.

Гуртки II (основного) рівня сприяють розвитку інтересів вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації. Робота таких гуртків передбачає створення умов для соціальної адаптації дитини  у суспільстві, розвиток стійких інтересів до творчої діяльності, розширення і поглиблення професійних інтересів, умінь і навичок, поглиблення теоретичних знань з різних напрямків позашкільної освіти.

Вихованці, які виявляють стійкі інтереси до конкретної творчої діяльності, зараховуються до гуртка основного рівня навчання.

Навчальні програми гуртків цього рівня передбачають створення умов для розвитку творчої особистості, надання їй глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних умінь і навичок та розробляються терміном від 1-го до 4-х років.

У навчальних планах основного рівня навчання враховуються години на індивідуальні форми навчання, проведення змагань.

Навчальний план гуртків цього рівня передбачає охоплення вихованців віком від 5 до 17 років і складає 144–216  годин та тиждень  (додаток 2). Організація індивідуальної та групової роботи здійснюється з розрахунку 1 година на тиждень.

Середня наповнюваність груп гуртків становить, як правило, 12-30 вихованців. Відповідно до навчальної програми з позашкільної освіти художньо-естетичного  напряму «Штучні квіти», затвердженої наказом відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації від 18.09.2018 року №463. Навчальна програма передбачає два роки навчання:
1-й рік навчання – початковий рівень 144 години на рік, 4 години на тиждень;
2-й рік навчання – основний рівень 144 години на рік, 4 години на тиждень.

Відповідно до навчальної програми з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного  напряму «Оздоровчий волейбол», затвердженого наказом МОН України від 22.07.2008 р. ;676 «Про затвердження навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» Навчальна програма передбачає 1 рік навчання:  
1-й рік навчання – початковий рівень 216 години на рік, 6 години на тиждень;

Відповідно до навчальної програми з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного  напряму «Волейбол», затвердженого наказом МОН України від 22.07.2008 р. №676 «Про затвердження навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:
1-й рік навчання – початковий рівень 216 години на рік, 6 години на тиждень;
2-й рік навчання – основний рівень 216 години на рік, 6 години на тиждень;
3-й рік навчання – основний рівень 216 години на рік, 6 години на тиждень.

Відповідно до навчальної програми з позашкільної освіти фізкультурно-спортивного  напряму «Футбол», затвердженого наказом МОН України від 22.07.2008 р. №676 «Про затвердження навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:
1-й рік навчання – початковий рівень 216 години на рік, 6 години на тиждень;
2-й рік навчання – основний рівень 216 години на рік, 6 години на тиждень;
3-й рік навчання – основний рівень 216 години на рік, 6 години на тиждень

   Додаток 1

До робочого навчального плану
комунального позашкільного
навчального закладу
олександрійської сільської ради
рівненського району рівненської області
2019-2020 н.р.

 

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ГУРТКІВ I (ПОЧАТКОВОГО) РІВНЯ

 

Напрям, назва гуртка

Кількість гуртків

Кількість годин на тиждень

Всього годин на рік

Художньо-естетичний напрям

2

8

288

«Штучні квіти»

1

4

144

«Захоплююче лозоплетіння»

1

4

144

Фізкультурно-спортивний напрям

3

24

648

«Оздоровчий волейбол»

1

6

216

«Футбол»

1

6

216

«Легка атлетика»

1

6

216

«Спортивне орієнтування»

1

6

216

РАЗОМ:

5

32

1152

 

    Додаток 2

До робочого навчального плану
комунального позашкільного
навчального закладу
олександрійської сільської ради
рівненського району рівненської області
2019-2020 н.р.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ГУРТКІВ I (ОСНОВНОГО) РІВНЯ

 

Напрям, назва гуртка

Кількість гуртків

Кількість груп

Кількість годин на тиждень

Всього годин на рік

Художньо-естетичний напрям

2

4

8

576

«Штучні квіти»

1

2

4

144+144

«Захоплююче лозоплетіння»

1

2

4

144+144

Фізкультурно-спортивний напрям

3

5

30

1080

«Волейбол»

1

2

6+6

216+216

«Футбол»

1

2

6+6

216+216

«Легка атлетика»

1

1

6

216

РАЗОМ:

5

9

38

1656

 

 

Складений відповідно до Типових
навчальних планів для організації
навчально-виховного процесу
в позашкільних навчальних закладах
(наказ Міністерства освіти і науки
України від 22.07.2008 № 676)

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА «ФУТБОЛ»
ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ. ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

 

Розділ, тема програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Всього

Вступне заняття

2

-

2

Розділ 1. Теоретична підготовка футболіста

6

-

6

Розділ 2. Загальна фізична підготовка футболіста

4

48

52

Розділ 3. Спеціальна фізична підготовка футболіста

2

32

34

Розділ 4. Технічна підготовка футболіста

6

58

64

Розділ 5. Тактична підготовка футболіста

4

30

34

5.1. Тактика гри в нападі

2

16

18

5.2. Тактика гри в захисті

2

14

16

Розділ 6. Навчальні та тренувальні ігри

4

14

18

Розділ 7. Тестування фізичного й технічного рівня вихованців

-

4

4

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

20

186

216

 

Додаток 4

складений відповідно до Типових
навчальних планів для організації
навчально-виховного процесу
в позашкільних навчальних закладах
(наказ Міністерства освіти і науки
України від 22.07.2008 № 676)

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА «ФУТБОЛ»
ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ. ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ

 

Розділ, тема програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Всього

Вступне заняття

2

-

2

Розділ 1. Теоретична підготовка футболіста

6

-

6

Розділ 2. Загальна фізична підготовка футболіста

4

38

42

Розділ 3. Спеціальна фізична підготовка футболіста

4

32

36

Розділ 4. Технічна підготовка футболіста

6

58

64

Розділ 5. Тактична підготовка футболіста

4

36

40

5.1. Тактика гри в нападі

2

18

20

5.2. Тактика гри в захисті

2

14

16

Розділ 6. Психологічна підготовка футболіста

6

-

6

Розділ 7. Навчальні, тренувальні й контрольні ігри

4

16

20

Розділ 8. Інструкторська та арбітражна практика

2

6

8

Розділ 9.Тестування фізичного та технічного рівня вихованців

2

2

4

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

20

186

216

 

складений відповідно до Типових
навчальних планів для організації
навчально-виховного процесу
в позашкільних навчальних закладах
(наказ Міністерства освіти і науки
України від 22.07.2008 № 676)

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА
«ОЗДОРОВЧИЙ ВОЛЕЙБОЛ»
ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ. ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

 

 

Розділ, тема програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Всього

Вступне заняття

2

-

2

Розділ 1. Загальні основи волейболу

6

6

12

  • Історія та розвиток волейболу

2

-

2

  • Правила гри у волейбол

2

4

6

  • Гігієна спортсмена, перша медична допомога

2

2

4

Розділ 2. Загальна фізична підготовка волейболіста

4

46

50

Розділ 3. Спеціальна фізична підготовка волейболіста

4

46

50

Розділ 4. Технічна підготовка волейболіста

6

48

54

4.1. Стійка й переміщення волейболіста

2

10

12

4.2. Передача і прийом м’яча

2

18

20

4.3. Подача м’яча

2

20

22

Розділ 5. Тактична підготовка волейболіста

8

16

24

5.1. Тактика гри в нападі

4

8

12

5.2. Тактика гри в захисті

4

8

12

Розділ 6. Психологічна підготовка волейболіста

2

8

10

Розділ 7. Ігрова підготовка волейболіста

-

12

12

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

34

182

216

 

складений відповідно до Типових
навчальних планів для організації
навчально-виховного процесу
в позашкільних навчальних закладах
(наказ Міністерства освіти і науки
України від 22.07.2008 № 676)

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА «ВОЛЕЙБОЛ»
ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ. ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

 

Розділ, тема програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Всього

Вступне заняття

2

-

2

Розділ 1. Загальні основи волейболу

8

4

12

  • Історія та розвиток волейболу

2

-

2

  • Правила гри у волейбол

4

4

8

  • Гігієна спортсменга, перша медична допомога

2

-

2

Розділ 2. Загальна фізична підготовка волейболіста

6

32

38

Розділ 3. Спеціальна фізична підготовка волейболіста

6

32

38

Розділ 4. Технічна підготовка волейболіста

12

40

52

4.1. Стійка й переміщення волейболіста

4

8

12

4.2. Передача і прийом м’яча

4

16

20

4.3. Подача м’яча

4

16

20

Розділ 5. Тактична підготовка волейболіста

8

16

24

5.1. Тактика гри в нападі

4

8

12

5.2. Тактика гри в захисті

4

8

12

Розділ 6. Психологічна підготовка волейболіста

2

8

10

Розділ 7. Ігрова підготовка волейболіста

-

12

12

Розділ 8. Інструкторська та суддівська практика

2

6

8

Розділ 9. Підготовка й участь у змаганнях

-

18

18

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

48

186

216

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА
«ЛЕГКА АТЛЕТИКА»
ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ. ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

Розділ, тема програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Всього

 1. Теоретична підготовка

12

-

12

  1. Фізична культура, як засіб виховання та зміцнення здоров’я людини.

8

4

12

  1. Розвиток легкої атлетики в Україні

2

-

2

  1. Короткі відомості про будову і функції організму людини.

2

-

2

  1. Травматизм у легкій атлетиці та лікарський контроль.

2

-

2

1.5.  Гігієнічні знання та навички. Загартування та режим харчування легкоатлетів.

1

-

1

1.6.  Психологічна підготовка спортсменів.

1

-

1

1.7. Фізіологічні основи спортивної тренеровки.

1

-

1

1.8. Основи техніки видів легкої атлетики

1

-

1

 1.9. Організація та проведення змагань

1

-

1

2. Загальна фізична підготовка

-

108

108

2.1. Повільний біг. Рівномірноперемінний біг. Вправи на гнучкість. Швидкісносилова підготовка. Вправи зі скакалкою. Вправи для розвитку витривалості та спритності. Стрибки з мінімальною та максимальною швидкістю. Спортивні ігри.

 

 

 

 3. Спеціальна фізична підготовка

-

90

90

3.1.  Спеціальні вправи бігуна. Бігові серії. Біг

максимальною швидкістю, зміна режиму. Біг з

гори, в гору. Бар’єрний біг, стрибки у довжину.

Естафетний біг. Штовхання ядра. Стрибки.

Метання диску, спису. Багатоборство.

Контрольний біг на результат. Перемінний біг

по колу 100 чз 100м.

 

 

 

4. Контрольні нормативи.

-

6

6

Разом

12

204

216

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь