A A A K K K
для людей із порушенням зору
Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

Стуктура та органи управління закладом

Дата: 30.06.2021 10:35
Кількість переглядів: 250

Комунальний позашкільний навчальний заклад Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області

 Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний код.

Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу освіти

1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами,  органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади

Сільським головою відповідно до чинного законодавства України. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Олександрійською сільською радою.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

Ø організовує діяльність закладу освіти;

Ø вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

Ø призначає на посаду та звільняє з посади заступника директора,  педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки, за погодженням з сільським головою відповідно до законодавства України;

Ø забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

Ø забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

Ø забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

Ø забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

Ø сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

Ø сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

Ø здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

6. Педагогічна рада закладу освіти:

Ø планує роботу закладу;

Ø розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчально-виховної , організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

Ø формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

Ø розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

Ø приймає рішення щодо переведення вихованців  до  гуртків наступного рівня і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

Ø обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;

Ø розглядає питання впровадження в освітній процес перспективного педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

Ø ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

Ø розглядає питання щодо відповідальності вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

Ø розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу.

У період між загальними зборами може діяти рада позашкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється цим статутом.

У закладі рішенням загальних зборів (конференції) або ради позашкільного навчального закладу можуть створюватись і діяти:

Ø піклувальна рада;

Ø учнівський та батьківський комітети;

8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

Ø працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

Ø вихованців позашкільного навчального закладу – зборами членів гуртка;

Ø батьків - батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає по 9 делегатів (по кількості груп). Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори(конференція) закладу освіти:

Ø заслуховують звіт керівника закладу освіти;

Ø розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

Ø затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

Ø приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.

9. У закладі освіти рішенням загальних зборів (конференції) або ради позашкільного навчального закладу може створюватися і діяти піклувальна рада закладу освіти.

Піклувальна рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

10. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом. До складу піклувальної  ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти. Члени піклувальної ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

11. Піклувальна рада має право:

Ø брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

Ø сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

Ø аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

Ø контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

Ø вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

Ø здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Начало формы


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано